Cserny Ákos

A miniszteri felelősség


Felelősségre vonások a II. világháborút követően

A II. világháború után a miniszterek büntetőjogi felelősségre vonásának sajátos gyakorlatát kísérhetjük figyelemmel. Annak ellenére, hogy az 1848. évi szabályozás továbbra is a jogrendszer szerves és alkalmazandó részét képezte, azokat a minisztereket és miniszterelnököket, akik háborús és népellenes bűncselekményeket követtek el, a háborús és népellenes bűntetteket megállapító 1945. évi VII. törvénycikk alapján ültették a vádlottak padjára. A vád alá helyezett személyek egy sajátos, politikai és jogi felelősségre vonást egyaránt magában foglaló, a miniszteri felelősség érvényesítésének speciális elemeit nélkülöző népbírósági eljárás alá kerültek, így esetükben nem alkalmazták az 1848. évi III. törvénycikk rendelkezéseit. Ennek indokaként a népbírósági ítéletekben megfogalmazott azon álláspontok szolgáltak, miszerint azon kormánytagok, akik 1944. október 15-ét követően lettek miniszteri címmel felruházva – tekintettel arra, hogy a Szálasi hatalomátvétel erőszakos úton és a jogfolytonosság megszakításával történt – nem tekinthetők alkotmányos úton kinevezett miniszternek. Hasonló – a miniszteri kinevezés anyagi jogi érvénytelensége – volt a kiindulópont a német megszállást követően, de még október 15. előtt megalakult Sztójay kormány miniszterei tekintetében is. Az 1944. március 19-e előtti kormányok tagjai vonatkozásában pedig az ítéletek indokolásai egyszerűen annyit mondtak, hogy ...népbíróság útján vonandó felelősségre mindenki, aki háborús vagy népellenes bűntettet követett el, arra tekintet nélkül, hogy mi volt az elkövető közjogi állása.329

A miniszteri felelősség

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2011

ISBN: 978 963 295 868 2

A közhatalom alkotmányjogi felelősségének legjelentősebb eleme a miniszteri felelősség alkotmányos intézménye. A történelemben először ugyanis e jogintézmény került a felelős közhatalom megteremtését szolgáló közjogi gondolkodás előterébe. Alkotmányjogi szempontból – főleg a parlamentáris rendszerekben – azóta is ez a közhatalom felelősségének meghatározó jellegű intézménye, annál is inkább, mert az alkotmányfejlődés során mindenütt inspirálóan hatott és hat ma is a közhatalom felelősségi rendszerének – az alkotmányos állam követelményének megfelelő – mind átfogóbb kiépítésére. A könyv ezt tartja szem előtt, amikor elsődleges figyelmet szentel a miniszteri felelősség összetevőinek, kialakulásának, fejlődésének, érvényesítési eszközeinek, módjainak feltérképezésére. Mindezek mellett nem mulasztja el azoknak a szélesebb körű garanciákat biztosító felelősségi formák kiépítésének felvillantását sem, amelyek napjainkra már az alkotmányos állam felelősségi rendszerének szerves részét alkotják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/cserny-a-miniszteri-felelosseg//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave