Laáb Ágnes

Döntéstámogató számvitel - érthetően szórakoztatóan


Átmenőteljesítmény-számítás (Throughput Accounting, TPA)

  FONTOS
Átmenőteljesítmény-számítás67 keretében csak az anyagköltséget terhelik a termékekre, az összes többi gyártási költséget (beleértve a személyi jellegű költségeket is) fix költségként kezelik. A TPA-módszer azzal tud hozzájárulni a jobb erőforrás- és költséggazdálkodáshoz, hogy segítségével gyorsan és megbízhatóan felállítható a termékek fedezeti rangsora, és biztosítható az egységnyi szűk keresztmetszetre jutó fedezet maximalizálása, elkerülhető a kapacitáskorlát miatti állásidő, teljesítménykiesés miatti többletköltség. Az átmenőteljesítmény-számítás által szolgáltatott információk felhasználhatók az optimális termékösszetétel kialakításához, visszacsatolásként szolgálnak a rövid távú árképzési döntésekhez, és azonosítják a termelési folyamat korlátozó tényezőit (az ún. szűk keresztmetszetet).
 
  MÚLTIDÉZÉS
Az átmenőteljesítmény-számítás életútja
Eliyahu M. Goldratt (1947–2011), az elismert üzleti tanácsadó az 1980-as évek elején javasolta az átmenőteljesítmény-kalkuláció alkalmazását a hagyományos költségkalkulációk alternatívájaként.68 Goldratt elgondolásának lényege, hogy csak a közvetlen anyagjellegű költségeket kell a termékekre terhelni. A személyi költségeket indokolatlan a változó költségek között szerepeltetni, és így nem is érdemes velük kalkulálni. Legfőbb érve az, hogy a személyi jellegű költségek már nem függnek a tényleges teljesítménytől, hiszen a legtöbb munkahelyen a teljesítménybér (órabér vagy darabbér) helyett az időbér (havi bér) vált általánossá. Emiatt már nincs lehetősége a vezetőknek a termelésben dolgozó munkatársak teljesítményét érdemben befolyásolni a bérlevonáson keresztül (késésért, selejtért, állásidőért).
 
  BEMUTATÓ FELADAT
Átmenőteljesítmény-számítás – Kenyérgyártás
Az egyenértékes utókalkuláció módszerével korábban már kiszámítottuk a Bajoklesznek Kft. kenyérüzemében gyártott félkilós, 70 dekás, 1 kilós, és 2 kilós kenyerek önköltségét.
 
Megnevezés
Félkilós
kenyér
70 dekás
kenyér
1 kilós
kenyér
3 kilós
kenyér
Termékekre jutó költség
549 935
1 038 272
3 594 398
1 067 395
Termékre jutó önköltség (egységköltség), Ft/db
46
52
60
133
Termék eladási ára, Ft/db
150
180
220
450
Termék fedezete, Ft/db
104
128
160
317
Termék fedezete, Ft/dkg
2,08
1,83
1,6
1,02
 
Ha a termékek eladási árát is figyelembe vesszük, meghatározható, hogy dekánként mekkora fedezetet termelnek a különböző méretű kenyerek. Eszerint a fedezeti rangsor a következő: 1. a félkilós, 2. a 70 dekás, 3. az 1 kilós és 4. a 3 kilós kenyér.
 
Megnevezés
Félkilós
kenyér
70 dekás
kenyér
1 kilós
kenyér
3 kilós
kenyér
Termékekre jutó költség
(A kenyérgyártás közvetlen anyagi jellegű költségei)
230 769
538 462
2 307 692
923 077
Termékre jutó önköltség (egységköltség), Ft/db
19,23
26,92
38,46
115,38
Termék eladási ára, Ft/db
150
180
220
450
Termék fedezete, Ft/db
130,77
153,08
181,54
334,62
Termék fedezete, Ft/dkg
2,62
2,19
1,82
1,12
 
Az átmenőteljesítmény-számítás a fedezeti rangsort nem változtatta meg, de a termékek önköltségénél és egységre jutó fedezetének kiszámításánál csak a közvetlen anyagköltséget kalkulálta. Belátható, hogy az egyes termékek gyártósoron eltöltött időigénye és az egy gyártás során készíthető termékmennyiség alapján az optimális gyártási kapacitás meghatározása lényegesen egyszerűbb és – tekintettel arra, hogy a termék önköltségéből a kapacitásoptimalizálás szempontjából az alapanyag a meghatározó – sokkal megbízhatóbb is.
67  Talán szerencsésebb lenne áteresztőképesség-kalkulációként fordítani, mert valójában az eljárás a szűk keresztmetszetek feloldását támogatja.
68  Goldratt, Eliyahu M. – Cox, Jeff (1984): The Goal: A Process of Ongoing Improvement Productivity and Quality Pub.

Döntéstámogató számvitel - érthetően szórakoztatóan

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 846 0

A „Döntéstámogató számvitel – érthetően, szórakoztatóan” könyv azért született, hogy megmutassa a vezetőknek, a célorientált, értéktudatos és költséghatékony döntéseikhez

- hogyan lehet eloszlatni a bizonytalanságot a megfelelő időben rendelkezésre álló, szükséges részletezettségű, releváns információkkal,

- hogyan érhetnék el, hogy a vezetői jelentések valóban a legfontosabb stratégiai céljaik eléréséről, intézkedéseik hatásvizsgálatáról adjanak számot,

- időben jelzést kapjanak, ha valahol szükség van akár a célok korrigálására, akár érdemi beavatkozásra.

Minden vállalkozásnak szüksége lenne ilyen vezetői jelentésre, ám ehhez a szerző szerint szükségük van arra, hogy

- a cég vezetői egyértelműen megfogalmazzák elvárásaikat arról, milyen információkat, mutatókat, milyen gyakorisággal akarnak kézhez kapni,

- a kontrollerek – az informatikusokkal együttműködve – képesek legyenek ezeket kinyerni a vállalati adatokból és megfelelően prezentálni a vezetők számára,

- legyenek használható becslések a stratégiai információval, kompetenciával, környezeti és társadalmi javakkal kapcsolatos terv és tényadatokra vonatkozóan,

- a vezetők eredményesen lépjenek fel az új módszerek bevezetését kísérő ellenállással szemben, valamint tudatosan kerüljék el azokat a tipikus hibákat, amelyek még a legjobb módszereket is képesek kudarcba fullasztani.

Laáb Ágnes újabb könyve méltó folytatása a „Számviteli ismeretek érthetően, szórakoztatóan” könyvnek. Ismét egy hiánypótló, szemléletében és módszertanában egyaránt praktikus, olvasmányos kézikönyv született. Ott a helye gyakorló vezetők, kontrollerek, gazdasági informatikusok, egyetemi hallgatók könyvespolcán, de érdekes és izgalmas kalandozásra hívja azokat is, akik egyszerűen csak szeretnék jobban érteni, hogyan, miért romlik el a mindennapi tenni akarásban az, ami akár jó is lehetne és tudni szeretnék, milyen kihívásokat, új követelményeket tartogat számukra – vezetőként, szakértőként, munkavállalóként – a tudásalapú társadalom.

Hivatkozás: https://mersz.hu/laab-dontestamogato-szamvitel-erthetoen-szorakoztatoan//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave