Laáb Ágnes

Döntéstámogató számvitel - érthetően szórakoztatóan


Nullabázisú költségtervezés

 
  FONTOS
A nullabázisú költségtervezés (angolul zero-based budgeting, ZBB, németül Nullbasisbudgetierung, NBB) egy átfogó tervezési és elemzési eljárás, amely különösen a közpénzek felhasználóinál (kormányzati, költségvetési intézmények) lehet hatásos költségoptimalizáló eszköz, de sikeresen hadrendbe állítható a versenyszférában is az általános (üzemi és vállalati) költségek szükségességének felülvizsgálatához. Erre szolgál a Zero-Based Planning (ZBP), amely kiterjeszti a nullabázisú szemléletet az egész vállalati működés tervezésére és felülvizsgálatára (pl. dolgozói létszám nagysága és összetétele, vagy akár a szervezeti forma kérdésére). A ZBB módszer azzal tud hozzájárulni a stratégia menedzseléséhez, hogy képes megakadályozni a felesleges költségek felmerülését, kiszűrni, ha egyidejűleg több szervezeti egység is betervez egy költségelőirányzatot a saját tervfejezetében ugyanarra a feladatra. E kétirányú felülvizsgálat eredményeképpen a tervezési szakaszban legalább 10%-os költségmegtakarítás remélhető. Járulékos haszonként a ZBB alkalmazásával a vezetők folyamatba épített ellenőrzésének részévé válhat a felesleges költségek elutasítása.
 
  MÚLTIDÉZÉS
A ZBB életútja
A ZBB elméletét és gyakorlatát Peter A. Phyrr fejlesztette ki az 1970-es években, és az USA-ban alkalmazták először a közigazgatásban és a közintézményeknél, ahol gyakorlatilag csak általános költségekbe sorolható költségfelmerülések fordulnak elő. Jimmy Carter, amerikai elnök 1977-ben elrendelte, hogy a kormányzati költségvetést nullabázisú tervezéssel kell megvalósítani. Magyarországon a módszer széles körű elterjedéséről nem beszélhetünk sem a közszférában, sem a versenyszférában, noha már 1985-ben igen szép sikereket értek el vele a Kőbányai Sörgyárban,69 Peter Horvath és szakértő csapata közreműködésével. A vállalatvezetés a termelés átfogó rekonstrukciójával párhuzamosan és azzal összhangban célul tűzte ki az általános költségek 7–10%-os csökkentését. A felülvizsgálat kiterjedt a központi igazgatáson belül az adminisztráció, a karbantartás, az energiaszolgáltatás és a szállítás területén felmerülő költségekre mintegy 1,5 milliárdos nagyságrendben, ami az összes költség felét érintette.
69  Horvath Peter (1986): A nulla bázisú költségtervezés lehetőségei a magyar vállalkozásoknál (Zero-Based-Budgeting, ZBB). Számvitel és Ügyviteltechnika XXVIII. évf. május, 181–182. o.

Döntéstámogató számvitel - érthetően szórakoztatóan

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 846 0

A „Döntéstámogató számvitel – érthetően, szórakoztatóan” könyv azért született, hogy megmutassa a vezetőknek, a célorientált, értéktudatos és költséghatékony döntéseikhez

- hogyan lehet eloszlatni a bizonytalanságot a megfelelő időben rendelkezésre álló, szükséges részletezettségű, releváns információkkal,

- hogyan érhetnék el, hogy a vezetői jelentések valóban a legfontosabb stratégiai céljaik eléréséről, intézkedéseik hatásvizsgálatáról adjanak számot,

- időben jelzést kapjanak, ha valahol szükség van akár a célok korrigálására, akár érdemi beavatkozásra.

Minden vállalkozásnak szüksége lenne ilyen vezetői jelentésre, ám ehhez a szerző szerint szükségük van arra, hogy

- a cég vezetői egyértelműen megfogalmazzák elvárásaikat arról, milyen információkat, mutatókat, milyen gyakorisággal akarnak kézhez kapni,

- a kontrollerek – az informatikusokkal együttműködve – képesek legyenek ezeket kinyerni a vállalati adatokból és megfelelően prezentálni a vezetők számára,

- legyenek használható becslések a stratégiai információval, kompetenciával, környezeti és társadalmi javakkal kapcsolatos terv és tényadatokra vonatkozóan,

- a vezetők eredményesen lépjenek fel az új módszerek bevezetését kísérő ellenállással szemben, valamint tudatosan kerüljék el azokat a tipikus hibákat, amelyek még a legjobb módszereket is képesek kudarcba fullasztani.

Laáb Ágnes újabb könyve méltó folytatása a „Számviteli ismeretek érthetően, szórakoztatóan” könyvnek. Ismét egy hiánypótló, szemléletében és módszertanában egyaránt praktikus, olvasmányos kézikönyv született. Ott a helye gyakorló vezetők, kontrollerek, gazdasági informatikusok, egyetemi hallgatók könyvespolcán, de érdekes és izgalmas kalandozásra hívja azokat is, akik egyszerűen csak szeretnék jobban érteni, hogyan, miért romlik el a mindennapi tenni akarásban az, ami akár jó is lehetne és tudni szeretnék, milyen kihívásokat, új követelményeket tartogat számukra – vezetőként, szakértőként, munkavállalóként – a tudásalapú társadalom.

Hivatkozás: https://mersz.hu/laab-dontestamogato-szamvitel-erthetoen-szorakoztatoan//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave