MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Leszkoven László

Szerződésszegés a polgári jogban


A törvényen és szerződésen alapuló minőségi követelmények

A Ptk.-nak a minőségi követelményekről rendelkező szabályai – mint látható – nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az egyedileg szolgáltatott dolog fizikai paramétereinek, tulajdonságainak elvárt szintjét körülírják, hiszen a kellékszavatosság kérdéskörében túlnyomórészt ennek alapján állapítható meg, hogy a szolgáltatás teljesítése szerződésszerűnek minősül-e. A jogi szabályozás logikája szinte tökéletesen követi korábbi magánjogunk – elsőként legtisztábban Grosschmid által körvonalazott – álláspontját. A szerző így fogalmazott: a törvény többnyire beleért az egyedkötelembe is valamit a fajkötelemből. Értve ez alatt, hogy amikor egyedi dolog szolgáltatásában állapodnak meg a felek, a szolgáltatás tárgyának minőségét elsőre úgy határozzuk meg, amint a fajkötelemben szolgáltatott dolgok esetében. Ilyenformán a szavatosság lényege „az abstractum irányadóvá tétele a concretum mögött”.459 Ez az álláspont tükröződik vissza – nyilvánvalóan nem a fajta és mennyiség szerint meghatározott szolgáltatásokra való visszagondolással és értelemszerűen modern fogalmazással – a Ptk. 6:123. § (1) bekezdésének rendelkezéseiben. „A végtelen fajtájú (dologi és nem dologi) szolgáltatás minőségi jellemzőit kötelező tulajdonságokkal (paraméterekkel, adatokkal) körülírni teljes körűen nem lehetséges. A Ptk. ezért határoz meg olyan általános mércét, amely mindenféle szolgáltatás közös vonását ragadja meg, azt nevezetesen, hogy bármely szolgáltatás valamely cél betöltésére szolgál. Generálklauzula, hogy a szolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra.460

Szerződésszegés a polgári jogban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Megjelenés éve: Második, átdolgozott kiadás

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 295 866 8

A 2016-ban megjelent első kiadás óta történt joggyakorlatbéli pontosítások, a 2018. január 1-jén hatályba lépett új polgári eljárásjogi kódex, a 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) folytán szükségessé vált a szerződésszegés kérdésköréről szóló monográfia kiegészítése. Mivel a Pp. alapjaiban változtatott a polgári jogi igényérvényesítés keretrendszerén, ezért elengedhetetlen – szigorúan az anyagi jogi problémákhoz kapcsolódóan – az új törvény szabályainak „felvillantása”, amit a szerző – támaszkodva az eljárásjogi kommentárirodalom legjobbjaira – kiváló gyakorlati érzékkel old meg.

A szerződésszegés kérdésköre – aligha vitathatóan – a szerződési jog egyik legintenzívebb területe. A szerződés lényege, hogy a felek által célzott szolgáltatás megvalósuljon, ha ez elmarad, nyomban előáll a szerződésszegés állapota.

A könyv a szerződésszegés polgári jogi szabályai címet viseli. A szerző e monográfiában kizárólag a magyar polgári jog szabályait tekinti át a régi magyar magánjogi irodalom remekeiből (elsősorban Grosschmid Béni, Szladits Károly, Beck Salamon műveiből) vett, máig is irányadó gondolatokon elindulva, mindvégig a hatályos polgári jog talaján mozogva. Az objektív és szubjektív szerződésszegés, a visszatartási jog, az elállás, a késedelem és a hibás teljesítés, a termékszavatosság és a hibás teljesítéssel okozott kár stb. joganyaga mellett a műben szó esik a szerződést biztosító mellékkötelezettségek közül a foglaló, a jogvesztés kikötés és a kötbér valamint az egyéb kötbérfajták (pl. az objektív kárátalányok) kötelmet erősítő, támogató szerepéről, de helyet kapnak a műben érdekes, a mai irodalomban máshol kevesebb figyelemben részesülő jogintézmények és problémák is, mint pl. a kamatban rejlő funkciók, a szerződésszegés témakörének érdekérzékenysége és az érdekleengedés vagy az igényhalmazatok (non-cumul problémája vagy tapadó kár és szavatossági igények kapcsolata) kérdésköre és így tovább.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szerzodesszeges-a-polgari-jogban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave