Huerta de Soto Jesús

Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok


Kallixtusz pápa bankjának bukása

A banki csalás egy furcsa példája I. Szent Kallixtusz pápa (217–222) nevéhez fűződik. Még Carpophorus rabszolgájaként egy pénzintézetben szolgált. Mivel elhagyta a befektető keresztények pénzét és tönkrement, elmenekült, de végül elkapták. A keresztények, akiknek a pénzét elsikkasztotta, megbocsátottak neki és szabadon engedték.53 Hippolütosz54 Refutatio omnium haeresium (Minden eretnekség cáfolata) című munkájában írta le részletesen Kallixtusz csődjét. A többi válsághoz hasonlóan, amik megfertőzték Görögországot, Kallixtusz csődje is egy jelentős inflációs konjunktúra után következett be, amit bizalmi válság, a pénz értékének a romlása, valamint számos pénzügyi és kereskedelmi vállalkozás bukása követett. Ezek az események 185 és 190 között, Commodus császár uralkodása alatt történtek.

Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 795 1

Jelen gazdasági és politikai környezetben nem is lehetne időszerűbb vagy fontosabb e könyv elemzése, ami a válság és a reformok okait firtatja, és ami az említett okok jövőbeli, előre megjósolható ismételt felmerülésének elkerülése érdekében a jelenlegi banki és pénzügyi rendszerre alkalmazandó.

Dióhéjban fogalmazva: a jelen írás születésével egy időben a könyvet már 13 különböző nyelvre fordították le, és tíz különböző országban jelentették meg.

Mindenesetre attól függetlenül, hogy a jövőben a pozitív előjelek beigazolódnak-e, vagy erőfeszítéseinket siker koronázza-e vagy sem, a mi egyetemi hallgatókként és gazdasági teoretikusokként vállalt elidegeníthetetlen felelősségünk az, hogy minden erőnket a kutatásra és a tudományos igazság keresésére összpontosítsuk, és így az eljövendő generációkra olyan ismeret- és alapelvgyűjteményt hagyhassunk örökül, amely lehetővé teszi számukra az emberiség és a civilizáció korlátok és gátló körülmények nélküli előrejuttatását.

Jesús Huerta de Soto a Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok művének első spanyol, valamint angol kiadásait követően jelen kötetben, figyelembe véve a 2007-es gazdasági válságot követő folyamatokat, nemcsak Spanyolország, hanem az Európai Pénzügyi és Gazdasági Unió tagjai helyzetét vizsgálja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/de-soto-penz-banki-hitel-es-gazdasagi-ciklusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave