Dobák Miklós, Antal Zsuzsa

Vezetés és szervezés

Szervezetek kialakítása és működtetése


Felvezető eset – A mátrixszervezet első alkalmazása

A mátrixszervezet első alkalmazása sajnos szomorú és rettenetes eseményekhez köthető. Az atombomba kifejlesztésére létrehozott kutatási projekt17 tudományos munkálatait a University of California Berkeley új-mexikói speciális laboratóriumában, Los Alamosban végezték. A projekt vezetője, későbbi tudományos igazgatója – Dr. J. R. Oppenheimer – nyomására 1943 elejére időszerűvé vált a többszereplős projektszervezet egyes vezetőinek feladat- és felelősségelhatárolása.
Úgy szabályozták a kutatólaboratórium feladatait, hogy a projekt két szakaszában eltérő irányítási struktúrát alkalmaztak. Az első szakaszban (109. ábra) a projekt kettős irányítás alá került: egyrészt a Kaliforniai Egyetem, másrészt a Háborús Hivatal közös, megegyezésen alapuló irányítása alá. Az egyeztetéskor figyelemmel kellett lenniük az állami Tudományos Kutatási és Fejlesztési Hivatal (Office of Scientific Research and Development – OSRD) által támasztott követelményekre. Ebben a szakaszban tehát a projekt vezetője az egyetem tudományos igazgatójának és a kormányzat katonai vezetését reprezentáló ún. katonai igazgatónak volt egyszerre alárendelve. A projekt második szakaszában a laboratórium tudósainak és mérnökeinek a katonai vezetésnek alárendelten kellett végezniük munkájukat. Mivel a kutatást végző laboratórium háborús szempontból kiemelkedő kutatást végzett, és az Amerikai Egyesült Államok elnöke is kiemelt fontosságot tulajdonított neki, ezért a projekt felügyeletével a Military Policy Committee-t bízták meg.
109. ábra. A Manhattan-terv szervezeti háttere
A projekt tudományos igazgatója (Scientific Director) a tudományos munkáért és az azt végző civilek ellenőrzéséért volt felelős. Feladata volt a tudományos irányvonalak, célok megfogalmazása, valamint a feladatok végrehajtatása. A tudományos igazgatónak egyaránt kapcsolatot kellett tartania a kormányzat tudományos és hadi vezetésével. A kormányzati tudományos irányításon keresztül biztosították az igazgató számára a teljes tudományos világhoz való hozzáférést.
A katonai igazgató (Commanding Officer) a hadvezetés irányítása alá tartozott. Felelősségi körébe a katonai személyzet munkájának és magatartásának felügyelete, a civil személyzet megfelelő életfeltételeiről és biztonságáról való gondoskodás, a törvénysértések megelőzése, valamint a kutatási eredmények, katonai tervek biztonsága tartozott.
Szabályozták a tudományos, valamint a katonai igazgató közötti együttműködést is. A két igazgató közötti szoros együttműködésnek – kinek-kinek a saját feladatai tekintetében – a munka maximális hatékonyságát kellett biztosítania. A kormányzati szintű tudományos és a katonai vezetés részéről is együttműködő attitűdöt vártak el.
Definíció
A mátrixszervezet kétdimenziós és többvonalas szervezeti forma, amelyben a két dimenzió vezetői egymás szempontjaihoz alkalmazkodva közösen döntenek.

Vezetés és szervezés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 826 2

GONDOLKOZOTT MÁR AZON, HOGY…

- mi a vezető feladata?

- miért készítenek stratégiát a vállalatok?

- miért létezik sokféle szervezeti modell?

- miként lehet motiválni másokat?

- hogyan kontrollálhatja a vezető a kitűzött célok elérését?

- miért lehetnek sikeresek a szervezetek akkor is, ha egészen eltérő módon szervezik meg a munkát, és vezetőik is egészen más személyiséggel bírnak?

Ilyen és ehhez hasonló, egészen mindennapi kérdésekre ad választ könyvünk, amelynek fókuszában a vezető és a szervezet áll. A könyvben a vezető stratégiaalkotási, szervezési, személyes vezetési (leadership-) és kontrolltevékenységéhez kapcsolódó ismereteket vesszük sorra. E vezetési funkciók közül kiemelten foglalkozunk a szervezéssel, illetve a szervezeti struktúrákkal. Illusztratív felvezető esetek, háttéranyagok, ellenőrző kérdések, különböző alkalommal (képzéseken, tréningeken, versenyeken stb.) feldolgozható esettanulmányok, szituációs játékok, szószedet, a szakkifejezések angol és német fordításai segítik a könyv felsőoktatásban történő felhasználását, de a bőséges tudásanyagot haszonnal forgathatják üzleti és közszolgálati szervezetek vezetői is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/dobak-antal-vezetes-es-szervezes//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave