MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Dobák Miklós, Antal Zsuzsa

Vezetés és szervezés

Szervezetek kialakítása és működtetése


Fogalmak

Magyar
Angol
Német
Adaptáció / alkalmazkodás
Adaptation
Anpassungsfähigkeit
Alaptevékenység
Core activity / Profile
Basisgeschäft / Profile
Belső adottságok
Internal situation/factors/contexts
interne Situation
Differenciáltság
Differentiation
Differenzierung
Dinamikus környezet
Dynamic/Turbulent environment
dynamisches Umfeld
Diverzifikáltság
Diversification
Diversifikation
Eredet, múlt
Origin
Ursprung, Herkunft
Eredményesség
Effectiveness
Effektivität
Hatékonyság
Efficiency
Effizienz
Integráció
Integration
Integration
Jogi környezet
Legal environment
Rechtsumfeld
Kisvállalat
Small enterprise
Kleinunternehmen
Komplexitás
Complexity
Komplexität
Kontingenciaelmélet
Contingency theory
situativer Ansatz
Környezet
Environment
Umfeld
Középvállalat
Medium-sized enterprise
mittelständisches Unternehmen
Kulturális környezet
Cultural environment
kulturelles Umfeld
Magatartás
Behavior
Verhalten
Mechanikus struktúra
Mechanic structure
Mechanische Struktur
Méret
Size
Größe, Unternehmensgröße
Nagyvállalat
Large enterprise
Großunternehmen
Organikus struktúra
Organic structure
Organische Struktur
Piaci környezet
Market environment
Marktumfeld
Statikus környezet
Static environment
statisches Umfeld
Stratégia
Strategy
Strategie
Stratégiai választás
Strategic choice
strategische Auswahl
Struktúra
Structure
Organisationsstruktur, Aufbauorganisation
Szervezés / szervezet (szervezni)
Organization (organizing)
Organisation (organisieren)
Szervezetközi kapcsolatok
Interorganizational relations
unternehmensübergreifende Beziehungen
Technológia
Technology
Technologie
Telepítési helyzet
Location
Standorte
Teljesítmény
Performance
Leistung
Tudományos-technikai környezet
Scientific and technical environment
wissenschaftliches und technisches Umfeld
Vertikális
Vertical
vertikal
Vezetés
Management/Leadership
Führung

Vezetés és szervezés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 826 2

GONDOLKOZOTT MÁR AZON, HOGY…

- mi a vezető feladata?

- miért készítenek stratégiát a vállalatok?

- miért létezik sokféle szervezeti modell?

- miként lehet motiválni másokat?

- hogyan kontrollálhatja a vezető a kitűzött célok elérését?

- miért lehetnek sikeresek a szervezetek akkor is, ha egészen eltérő módon szervezik meg a munkát, és vezetőik is egészen más személyiséggel bírnak?

Ilyen és ehhez hasonló, egészen mindennapi kérdésekre ad választ könyvünk, amelynek fókuszában a vezető és a szervezet áll. A könyvben a vezető stratégiaalkotási, szervezési, személyes vezetési (leadership-) és kontrolltevékenységéhez kapcsolódó ismereteket vesszük sorra. E vezetési funkciók közül kiemelten foglalkozunk a szervezéssel, illetve a szervezeti struktúrákkal. Illusztratív felvezető esetek, háttéranyagok, ellenőrző kérdések, különböző alkalommal (képzéseken, tréningeken, versenyeken stb.) feldolgozható esettanulmányok, szituációs játékok, szószedet, a szakkifejezések angol és német fordításai segítik a könyv felsőoktatásban történő felhasználását, de a bőséges tudásanyagot haszonnal forgathatják üzleti és közszolgálati szervezetek vezetői is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/dobak-antal-vezetes-es-szervezes//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave