Kerékgyártó Györgyné, L. Balogh Irén, Sugár András, Szarvas Beatrix

Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben


A regressziós modellre tett feltevések helyességének ellenőrzése

A statisztikai következtetések helyessége nagymértékben függ attól, hogy vajon a reziduumok várható értékére, varianciájára, függetlenségére, továbbá a reziduumok eloszlására tett feltételezések teljesülnek-e a gyakorlati alkalmazás során. A statisztikai modell értékeléséhez ezért feltétlenül hozzátartoznak az ún. diagnosztikai tesztek, amelyek egyrészt minősítik a modellt, másrészt a modell eredményei alapján levont következtetések valódiságát támasztják alá.33

Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 059 899 6

Hivatkozás: https://mersz.hu/kerekgyarto-l-balogh-sugar-szarvas-statisztikai-modszerek-es-alkalmazasuk-a-gazdasagi-es-tarsadalmi-elemzesekben//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave