Arisztotelész

Az égbolt


fejezet

Továbbá az a test sem lehet végtelen, amely egy középpont felé közeledik, vagy attól távolodik. A felfelé és a lefelé tartó mozgások ugyanis ellentétesek, az ellentétes mozgások pedig ellentétes helyek felé irányulnak. Ha pedig az ellentétesek közül az egyik meghatározott, a másik is meghatározott lesz. A középpont viszont meg van határozva, hiszen bárhonnan is halad lefelé a süllyedő test, az nem lehet, hogy a középpontnál tovább haladjon. Mivel a középpont meghatározott, a felső hely is szükségképpen meghatározott. Ha pedig ez a két hely meghatározott és véges, a nekik megfelelő testek is szükségképpen végesek. Továbbá, ha a fent és a lent meghatározott, akkor a köztes hely is szükségképpen meghatározott. Hiszen ha meghatározatlan lenne, akkor a benne lezajló mozgás is végtelen lesz, erről pedig már kimutattuk, hogy lehetetlen.43 A középpont tehát meghatározott, ennélfogva pedig bármely olyan test, ami benne van, vagy benne lehet, szintén meghatározott. A föl-alá mozgó testek azonban benne lehetnek, hiszen az egyik természettől fogva a középponttól távolodik, a másik pedig természettől fogva feléje közeledik.


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 745 6

Az égbolt c. műben Arisztotelész általánosabb természetfilozófiai megfontolásait az égitestek mozgására és természetére alkalmazza. E megfontolások eredményeképpen Arisztotelész amellett érvel, hogy a világ örök, véges kiterjedésű, és középpontjában helyezkedik el a gömb alakú Föld. Az égbolt örökké tartó körmozgást végez - ezt az teszi lehetővé, hogy az égboltot a körmozgást a saját természetes mozgásaként végző speciális anyagfajta alkotja.

A mű harmadik és negyedik könyve a világ közepén elhelyezkedő Föld elemeinek tulajdonságait írja le - ezek közül a föld és a víz természeténél fogva függőlegesen lefelé mozog, a levegő és a tűz pedig felfelé törekszik -, majd azt taglalja, hogy az elemek mozgása mennyiben határozza meg az összetett testek mozgását.

Kötetünk Az égbolton kívül függelékként a pszeudo-arisztotelészi Világrendet is tartalmazza.

Hivatkozás: https://mersz.hu/arisztotelesz-az-egbolt//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave