Arisztotelész

Az égbolt


fejezet

Mindegyik csillag alakja gömb, legalábbis így a legésszerűbb ezt felfogni. Mivel ugyanis megmutattuk, hogy az önmozgás nem adott számukra természettől fogva, a természet pedig semmit sem hoz létre értelmetlenül vagy hiábavalóan, világos, hogy a mozdulatlanoknak olyan alakot is adott, amely a legkevésbé segíti elő a mozgást. Legkevésbé pedig a gömb alak segíti elő a mozgást, mivel semmilyen eszközzel nem rendelkezik a mozgáshoz. Ezért világos, hogy tömegük gömb alakú lesz.163


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 745 6

Az égbolt c. műben Arisztotelész általánosabb természetfilozófiai megfontolásait az égitestek mozgására és természetére alkalmazza. E megfontolások eredményeképpen Arisztotelész amellett érvel, hogy a világ örök, véges kiterjedésű, és középpontjában helyezkedik el a gömb alakú Föld. Az égbolt örökké tartó körmozgást végez - ezt az teszi lehetővé, hogy az égboltot a körmozgást a saját természetes mozgásaként végző speciális anyagfajta alkotja.

A mű harmadik és negyedik könyve a világ közepén elhelyezkedő Föld elemeinek tulajdonságait írja le - ezek közül a föld és a víz természeténél fogva függőlegesen lefelé mozog, a levegő és a tűz pedig felfelé törekszik -, majd azt taglalja, hogy az elemek mozgása mennyiben határozza meg az összetett testek mozgását.

Kötetünk Az égbolton kívül függelékként a pszeudo-arisztotelészi Világrendet is tartalmazza.

Hivatkozás: https://mersz.hu/arisztotelesz-az-egbolt//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave