Arisztotelész

Az égbolt


fejezet

Arról pedig sokféleképpen meg lehet győződni, hogy nincs másik olyan helyváltoztatás, amely ellentétes lenne a körkörös helyváltoztatással. Először is igen sokszor ellentétbe állítjuk a körvonalon történő mozgást az egyenes vonalúval. A konkáv és a konvex ugyanis nem pusztán egymással tűnik ellentétesnek, hanem az egyenessel is, amennyiben összevonjuk és egységesen tekintjük őket. Ezért, ha a körkörös mozgással szemben van valami ellentétes, mindenekelőtt az egyenes vonalú mozgást kell ilyennek tekinteni. Az egyenes vonalú mozgások viszont helyük miatt ellentétesek egymással, mert a „fent” és a „lent” a hely különbségét és ellentétét jelöli.32


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 745 6

Az égbolt c. műben Arisztotelész általánosabb természetfilozófiai megfontolásait az égitestek mozgására és természetére alkalmazza. E megfontolások eredményeképpen Arisztotelész amellett érvel, hogy a világ örök, véges kiterjedésű, és középpontjában helyezkedik el a gömb alakú Föld. Az égbolt örökké tartó körmozgást végez - ezt az teszi lehetővé, hogy az égboltot a körmozgást a saját természetes mozgásaként végző speciális anyagfajta alkotja.

A mű harmadik és negyedik könyve a világ közepén elhelyezkedő Föld elemeinek tulajdonságait írja le - ezek közül a föld és a víz természeténél fogva függőlegesen lefelé mozog, a levegő és a tűz pedig felfelé törekszik -, majd azt taglalja, hogy az elemek mozgása mennyiben határozza meg az összetett testek mozgását.

Kötetünk Az égbolton kívül függelékként a pszeudo-arisztotelészi Világrendet is tartalmazza.

Hivatkozás: https://mersz.hu/arisztotelesz-az-egbolt//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave