Gyuris Petra, Meskó Norbert, Tisljár Roland (szerk.)

Az evolúció árnyoldala


4.1.1. A szelekció feltételei

Az evolúcióelmélet egyik központi tétele, hogy azok a viselkedési változatok maradnak fenn hosszú távon egy természetes populációban, amelyek növelik – de legalábbis nem csökkentik – az egyén túlélési és szaporodási kilátásait. Azokra az információfeldolgozási és döntési folyamatokra irányult pozitív szelekció, amelyek segítették az egyént abban, hogy megoldja a környezethez való alkalmazkodás alapvető problémáit. Ilyen gyakori és visszatérő adaptációs probléma volt pl. a csalók megjelenése, akik kockázatossá tették az együttműködést, vagy egy olyan rivális felbukkanása, aki veszélyeztette a fennálló párkapcsolatot (Bereczkei, 2003). Nem véletlen, hogy a mai ember pszichológiai repertoárjában is markánsan jelen vannak azok az észlelési és következtetési eljárások, amelyek segítségével megkülönböztethetők a csalók az együttműködőktől, valamint azok az érzelemszabályozási folyamatok, amelyek a féltékenységgel kapcsolatosak.

Az evolúció árnyoldala

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 701 2

„Az evolúció árnyoldala a különböző nem tipikus (alternatív) emberi viselkedésformákat, devianciákat, illetve egyes patológiainak tekintett állapotokat mutatja be az evolúciós pszichológia nézőpontjából. A könyv jól illeszkedik a Pécsi Evolúciós Pszichológia Kutatócsoport korábbi köteteinek sorába: egyszerre betölti a magas szintű ismeretterjesztő mű, az informatív tankönyv és a tudományos szakkönyv funkcióját. A téma igen aktuális, hiszen olyan pszichológiai szempontból is érdekes kérdéseket érint (pl. depresszió, szenvedélybetegség, étkezési zavar, homoszexualitás, prostitúció), amelyek közel állnak a hétköznapi emberhez. Ezekről a jelenségekről a médiában számos botcsinálta »szakember« is terjeszt különböző nézeteket. Ezért a tudományos álláspont megismerése fontos tájékozódási pontot jelenthet."

Prof. Miklósi Ádám

az MTA doktora

•••

A kötet szerzői: Bereczkei Tamás, Birkás Béla, Gyuris Petra, Jánosi Anna, Kelemen Oguz, Kéri Szabolcs, Láng András, Meskó Norbert, Paál Tünde, Pléh Csaba, Tisljár Roland, Túry Ferenc

Hivatkozás: https://mersz.hu/gyuris-mesko-tisljar-az-evolucio-arnyoldala//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave