Pléh Csaba (szerk.)

Pszichológia


Pszichológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 639 9

DOI: 10.1556/9789634546399

Sorozat: Akadémiai kézikönyvek

ISSN: 2732-0650

A pszichológia korunk egyszerre népszerű tudománya és köznapi életünket alakító hivatása. Évente idehaza is sok tucat új könyv mutatja be a pszichológia tudományának egy-egy fejezetét, illetve ajánl segítséget az önirányításhoz. A Pszichológia kézikönyv ennél kicsit nagyobbra tör, próbál eligazítást adni a mai lélektan sok fogalmat, megközelítést és módszert használó kavalkádjában.

A pszichológia megértéséhez és műveléséhez sok szakág és szakma együttműködésére van szükség. Az ember lelki világát mi az ember természeti, biológiai kereteiben értelmezzük. Ugyanakkor feltételezzük, hogy az ember biológiai természetének része maga a másokra való odafigyelés, a társas építkezés s a kultúraalakítás, valamint a kulturális érzékenység.

A kézikönyv a pszichológia különböző területeit egy újfajta szemléletben és elrendezésben mutatja be. Kötetünk szervezőelve négy szempont, vagy ha tetszik, négy megközelítési mód: a társadalom, a neurobiológiai aspektusok, a fejlődés és az evolúció. Ugyanakkor magukat a témákat is igyekszünk innovatívan kezelni. A témaszerkezet nem szokványos, hanem a pszichológiai egységes természettudományos, kulturális és társadalmi kezelésből indul ki.

A kötet lineáris rendjében ugyanakkor a négy közös szempont eltérő súllyal szerepel. A hangsúly az első fejezetekben a lélek biológiáján, majd a megismerő emberen, az embert mozgató tényezőkön, a társas alakulatokon, kultúra és az ember kapcsolatának elemzésén – beleértve a siker és kudarc, s az emberi politikum pszichológiai dinamikáját – végül az emberi sokféleség pszichológiáján van.

Könyvünk egyszerre szól az érdeklő nagyközönségnek, akik számára kiinduló fogódzó a pszichológiához, és szól a szakmaibb közönséghez, pszichológusokhoz, pedagógusokhoz, orvosokhoz, szociológusokhoz is, akik számára elgondolkoztató szintézisjavaslat kíván lenni.

Tanulmányokchevron_right

A pszichológia a 21. században
Pléh Csaba
DOI: 10.1556/9789634546399.1

Agy és lélek
Nádasdy Zoltán
DOI: 10.1556/9789634546399.2

Etológia és pszichológia
Gergely Anna, Kis Anna
DOI: 10.1556/9789634546399.3

A főemlősök és az ember: egy rokoni kapcsolat biológiai és pszichológiai alapjai
Csathó Árpád, Hoffmann Gyula, Hernádi István
DOI: 10.1556/9789634546399.4

A világ leképezése: az észlelés szerveződése és kifejlődése
Kocsis Zsuzsanna
DOI: 10.1556/9789634546399.5

Az emlékezet pszichológiája az agykutatás korában
Keresztes Attila
DOI: 10.1556/9789634546399.6

Gondolkozás és emlékezés a gyermeknél s a kultúrában
Liszkai-Peres Krisztina, Király Ildikó
DOI: 10.1556/9789634546399.7

A nyelv mint rendszer
Schnell Zsuzsanna
DOI: 10.1556/9789634546399.8

Nyelvfeldolgozás
Ladányi Enikő, Gervain Judit, Forgács Bálint
DOI: 10.1556/9789634546399.9

A számok megértése
Krajcsi Attila
DOI: 10.1556/9789634546399.10

A szextől a szerelemig
Meskó Norbert, Őry Fanni
DOI: 10.1556/9789634546399.11

A csoporttól a hálózatig: egyén a társas közegben

DOI: 10.1556/9789634546399.12

Önzetlenség, megbízhatóság és együttműködés
Birkás Béla
DOI: 10.1556/9789634546399.13

A politikai pszichológia
Sass Judit
DOI: 10.1556/9789634546399.14

A humor szerepe a pszichológiában és a társalgásban
Schnell Zsuzsanna
DOI: 10.1556/9789634546399.15

A siker és az érvényesülés meghatározói
Kovács Judit
DOI: 10.1556/9789634546399.16

A versengő ember
Fülöp Márta, Szabó Zsófia Éva
DOI: 10.1556/9789634546399.17

A kognitív képességek és a tehetség természete és meghatározói
Fodor Szilvia, Kovács Kristóf
DOI: 10.1556/9789634546399.18

A személyiség és az emberek típusai
Bandi Szabolcs Ajtony, Gyuris Petra
DOI: 10.1556/9789634546399.19

A nemek pszichológiai eltérései
Pléh Csaba, Boross Ottilia
DOI: 10.1556/9789634546399.20

Kultúrák és személyiség
Hargitai Rita
DOI: 10.1556/9789634546399.21


Hivatkozás: https://mersz.hu/pleh-pszichologia-kezikonyv//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero
Kivonat
fullscreenclose
printsave