MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Sedley David N., Long Anthony A.

A hellenisztikus filozófusok


Sextus Empiricus, A pürrhónizmus alapvonalai 2.135–143781

(1) A bizonyítás tehát, mint mondják, olyan következtetés, amely elfogadott premisszákon keresztül levezetéssel tár fel egy nem nyilvánvaló zárótételt. Hogy mit értenek ezen, világosabb lesz a következőkből. (2) A következtetés premisszákból és egy zárótételből áll össze.782 Premisszáknak azokat a kijelentéseket nevezik, amelyeket a konklúzió megalapozásához egyetértőleg elfogadtak. A zárótétel vagy konklúzió783 pedig a premisszák alapján megalkotott kijelentés. Például: „Ha nappal van, világos van. Mármost nappal van. Tehát világos van.” Itt a „Tehát világos van” a konklúzió, a többi pedig premissza. (3) A következtetések némelyike levezeti a zárótételt, mások nem vezetik le azt. Akkor vezeti le, ha a feltételes állítás, amelynek előtagját a következtetés premisszáinak konjunkciója, utótagját pedig zárótétele adja, helytálló. A fent idézett következtetés levezeti a zárótételt, mivel premisszáinak konjunkciójából – vagyis „nappal van, és ha nappal van, világos van” – következik a „világos van” az alábbi kondicionális formájában: „Ha áll, hogy nappal van, és ha nappal van, világos van, akkor világos van.”784 Amelyek nem ilyenek, azok nem vezetik le zárótételüket. (4) A zárótételt levezető következtetések közül némelyek igazak, mások nem igazak. Igazak akkor, ha nem csupán a premisszák konjunkciójából és a zárótételből alkotott feltételes állítás helytálló, mint az előbbi példában, hanem emellett igaz mind a zárótétel, mind a következtetés premisszáiból alkotott konjunktív kijelentés, vagyis a feltételes állítás előtagja. Igaznak minősül pedig az a konjunktív kijelentés, amelynek minden tagja igaz, mint példánkban: „Nappal van, és ha nappal van, világos van.” (5) Nem igazak azok a következtetések, amelyek nem ilyenek. Mert például ez az érv: „Ha éjszaka van, sötét van. Mármost éjszaka van. Tehát sötét van” levezeti ugyan a zárótételét, hiszen a „Ha áll, hogy éjszaka van, és ha éjszaka van, sötét van; <tehát sötét van>” feltételes állítás helytálló, ám a következtetés nem igaz, mert az előtagként szereplő konjunktív kijelentés – „éjszaka van, és ha éjszaka van, sötét van” – hamis, mert tartalmazza az „éjszaka van” hamis kijelentést.785 Az a konjunktív kijelentés ugyanis, amely hamis kijelentést tartalmaz, hamis. (6) Ezen megfontolás alapján azt is mondják, hogy igaz következtetés az, amely igaz premisszákból levezetés útján igaz konklúzióhoz vezet. (7) Továbbá, az igaz következtetések közül némelyek bizonyítók, mások pedig nem bizonyítók. Bizonyítók azok, amelyek eleve nyilvánvaló premisszák786 segítségével valami nem nyilvánvalóra következtetnek; nem bizonyítók azok, amelyek nem ilyenek. Így például a „Ha nappal van, világos van. Mármost nappal van. Tehát világos van” érv nem bizonyító, mert a konklúzió, vagyis hogy „tehát világos van”, eleve nyilvánvaló. De az olyan következtetés, mint például ez: „Ha az izzadság szertefolyik a test felszínén, vannak csak a gondolkodás által felfedezhető pórusok. Mármost az izzadság szertefolyik a test felszínén. Tehát vannak csak a gondolkodás által felfedezhető pórusok”, bizonyító, mert a konklúziója nem eleve nyilvánvaló. (8) Azon következtetések közül, amelyek nem nyilvánvaló konklúziót vezetnek le, egyesek pusztán az előrehaladás révén irányítanak bennünket a premisszák segítségével a konklúzióhoz, mások viszont az előrehaladás révén és egyúttal feltáró módon. (9) Amelyek pusztán az előrehaladás révén, azok, úgy tűnik, a hiten és az emlékezeten alapulnak, mint az alábbi: „Ha valamelyik isten kinyilvánította neked, hogy ez az ember gazdag lesz, akkor gazdag is lesz. Mármost ez az isten (és itt mondjuk Zeuszra mutatunk) kinyilvánította neked, hogy ez az ember gazdag lesz. Tehát ez az ember gazdag lesz.” Hiszen ebben az esetben nem annyira a premisszák kényszerítő ereje miatt hagyjuk jóvá a konklúziót, hanem mert megbízunk abban, amit az isten kinyilvánított. (10) Azok, amelyek nemcsak az előrehaladás révén, hanem egyúttal feltáró módon vezetnek a konklúzióhoz, az alábbihoz hasonlók: „Ha az izzadtság szertefolyik a test felszínén, vannak csak a gondolkodás által felfedezhető787 pórusok. Mármost az első. Tehát a második.” Mert az a premissza, hogy az izzadtság szertefolyik, feltárja azt a kijelentést, hogy vannak pórusok, hiszen előzetes felfogásunk szerint tömör testen nem hatolhat át a nedvesség. (11) Így hát a bizonyításnak olyan következtetésnek kell lennie, amely levezeti a zárótételt, igaz, és nem nyilvánvaló konklúzióját a premisszák kényszerítő erővel tárják fel. Ezért határozzák meg tehát a bizonyítást olyan következtetésként, amely elfogadott premisszákon keresztül levezetéssel tár fel egy nem nyilvánvaló zárótételt.

A hellenisztikus filozófusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 709 8

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható elemzéseket tartalmazó filozófiai kommentárt csatolva.

A hellenisztikus filozófusok alapmű: a forrásokat általánosan e kötet hivatkozási rendszere szerint idézik, Long és Sedley elemzései pedig a területen folyó új kutatások kiindulópontjául szolgálnak. A könyv jelen kiadásával a magyar olvasó első ízben kaphat átfogó képet a hellenisztikus filozófia forrásairól, fogalomkincséről és a korszakban létrejött kifinomult filozófiai elméletekről.

A magyar kiadás szerkesztője Bene László, fordítói Bárány István, Bene László, Böröczki Tamás, Brunner Ákos, Simon Attila és Szekeres Csilla. A kiegészítő bibliográfiát Brunner Ákos, Németh Attila és Veres Máté állította össze.

Hivatkozás: https://mersz.hu/long-sedley-a-hellenisztikus-filozofusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave