MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Auer Ádám (szerk.)

Közszerződési jogi koncepciók

Tanulmányok a közszerződések köréből


A közjogi jogi személy1

A Ptk. azon jogi személytípusokra vonatkozóan tartalmaz részletszabályokat, amelyek polgári jogi jogviszonyok keretében, a magánautonómia körében létesülnek és működnek.2 A közjogi jogi személy „elméleti ismérvei nem olyan szilárdak, mint a polgári jogi jogi személyeké, egységes törvényhozási alapjuk sincs; lényegük abban foglalható össze, hogy közfeladat megoldására hivatottak, és általában közhatalmi jogosítványokkal is rendelkeznek.”3 A közjog alanyai – az állam, az önkormányzat és a köztestület kivételével – csak relatív jogképességgel ruházhatók fel:4 csak jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörük keretei között járhatnak el.5

Közszerződési jogi koncepciók

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 849 2

A közszerződések újabb és újabb jelenségei töretlenül növekednek, a különböző megállapodások, köz- és magánjogi vegyes elemekkel átszőtt szerződések és azok egyedi változatai is egyre elterjedtebbek. E témakör hazai tudományos feldolgozása olyan ponthoz érkezett, ahol az egyes jogági szakterületek felvetettek problémákat, kidolgoztak álláspontokat, így egy olyan fórum életre hívása tűnik indokoltnak, amely alkalmas ezen eredmények megvitatására, közös álláspontok kialakítására.

A tanulmánykötet két részből áll. Az első részben koncepcionális, dogmatikai és átfogóbb kérdéseket tárgyaló, míg a kötet második részében egy-egy speciális problémát elemző írások kaptak helyet. A vitában mindkét iránynak helye van. Ki kell jelölni egy dogmatikai, egységes értelmezési keretet, amely iránytűként szolgál a szakágazati megoldásokhoz. A közszerződések témaköre túllépett azon a szinten, hogy egységesen kezelhető területként feldolgozható legyen. A közpolitikai és gazdasági környezet, a szakjogági tradíciók és jogi paradigmák több utat jelölnek ki a téma tárgyalásának, így helye lehet a koncepcióalkotást követően annak, hogy egyes jogintézmények szintjén történjen meg a problémák feltérképezése és megoldása. A helyzet azonban nem statikus, mert a technológiai fejlődés (például okos szerződés) olyan nyomást helyez az állami jogalkotókra, mely a hathatós megoldást egy viszonylag szűk határidő alatt követeli meg. Az adekvát jogi válasz hiánya ugyanis versenyhátrányt, nemzetgazdasági visszaesést jelenthet.

Hivatkozás: https://mersz.hu/auer-kozszerzodesi-jogi-koncepciok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave