Borján Eszter, Rigó János

Szülészeti szimulációs gyakorlatok


A vajúdó nő fizikális és érzelmi támogatása

A vajúdás, a szülés ijesztő élmény lehet a szülőnő számára, különösen először szülők esetén. A nők a vajúdás, a szülés során különböző mértékű testi, fizikai érzéseket tapasztalnak meg, a diszkomfortérzéstől az erős fájdalomig. A vajúdó nő lelki és fizikai támogatása segít csökkenteni a testi fájdalmat és az ebből adódó érzelmi kimerültséget. Fontos a vajúdó nő megfelelő ellátása, ápolása, időben történő tájékoztatása, megnyugtatása, a biztonságos, intim környezet kialakítása, a tisztelettel és figyelemmel történő odafordulás felé a szülés körül segédkező szakemberek részéről. A pozitív szülésélmény elérését segíti, ha a szülőnő és a szülés során jelen lévő hozzátartozó együtt készül a szülésre. A szülőnő felkészülését segítheti, ha szülési tervet készít. Azt azonban hangsúlyoznunk kell a várandósgondozás során, hogy a terv megvalósítására törekszünk ugyan, de egy esetleges komplikáció esetén nem feltétlenül teljesülhet annak minden eleme. Tájékoztatnunk kell a szülőnőt arról is, hogy a szülés kimenetele császármetszés vagy műtétes szülésbefejezés is lehet, megelőzve azt a traumatikus élményt, amelyet egy ilyen esetben élhet át az a várandós, aki természetes úton szeretett volna életet adni gyermekének.

Szülészeti szimulációs gyakorlatok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 861 4

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán 2007 szeptembere óta alkalmazunk valósághű páciensszimulátorokat a különböző képzési programokban. A szimulációs gyakorlatokat 2009-től önálló tantárgyként vezettük be a graduális képzésekbe. Magyarországon elsőként került beszerzésre a CAE Healthcare által gyártott valósághű szülészeti szimulátor (Lucina Fidelis), amellyel 2016 februárjában kezdtünk oktatni a különböző szakirányokon. A szimulátor a szülésznő szakirányon a „Szülészeti szimulációs gyakorlatok” elnevezésű önálló kurzus keretén belül jelenik meg, az ápoló szakirányon a „Szülészet-nőgyógyászat és ápolástana” tantárgy egyes óráin, a mentőtiszt hallgatóknál pedig a „Speciális oxiológia” kurzus részeként. A védőnő szakirányon a záróvizsgára történő komplex felkészítő program során találkoznak az eszközzel a hallgatók. Az ápoló szakirányon szintén megjelenik a záróvizsgára történő felkészítésben és a gyakorlati záróvizsga egyik elemeként is.

Jegyzetünk elsősorban a szülésznő hallgatók szakmai felkészülését segíti, de hasznos lehet az ápoló, mentőtiszt és védőnő szakirányokon tanulók számára is. A kiadvány első részében a szimulációs gyakorlatokhoz szorosan kapcsolódó elméleti ismereteket foglaljuk össze röviden. A második részben találhatók a foglalkozásokra való felkészülést segítő kérdések, az esetek bemutatása és a gyakorlatok részletes leírása a konkrét szülésznői tevékenységek, feladatok ismertetésével. A jegyzet végén ajánlott könyvek és tudományos közlemények segíthetik az adott témában történő elmélyülést.

Hivatkozás: https://mersz.hu/borjan-rigo-szuleszeti_szimulacios_gyakorlatok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave