Porkoláb Imre

Az aszimmetrikus hadviselés adaptációja

A tradicionális és irreguláris hadikultúrák összecsapásainak vizsgálata


A tradicionális hadviselés fejlődése: a generációs modell

A hadviselés generációs megközelítésének elméletét1 1989-ben fogalmazta meg William Lind. Ebben a koncepcióban (Lind et al. 1989, 23.) az első generáció a vesztfáliai békétől (1648) kezdődött, s az amerikai polgárháborúig tartott. Ezt a korszakot a vonalas harcászat jellemezte, amelynek jellegzetessége, hogy a katonák hosszas menetet követően felsorakoztak egymással szemben, és ágyúkkal, valamint egyéb lőfegyverekkel vezettek tüzet az ellenségre annak érdekében, hogy megtörjék annak ellenállását. A 19. század közepére a technológiai újítások miatt ezen változtatni kellett. Az újfajta lőfegyverek sokkal hatásosabbak lettek, és amennyiben a katonai vezetők felsorakoztatták volna a csapatokat egymással szemben, a pusztítás mértéke elképesztő lett volna.

Az aszimmetrikus hadviselés adaptációja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 966 6

Jelen kötet fő kutatási kérdése: miként befolyásolják a sikeres irreguláris vagy integrált hadviselést az olyan tényezők, mint a biztonságpolitikai környezet változása, a háború természetében bekövetkezett változások, továbbá a szemben álló felek hadviselési elveinek és stratégiájának fejlődése. A műben a szerző a hatékony és sikeres irreguláris hadviselés okait és történelmi összefüggéseit vizsgálja, továbbá javaslatokat tesz a klasszikus irreguláris, valamint az integrált hadviselés elleni stratégia megalkotására, illetve az államhatalom által foganatosítandó válaszlépésekre, kiemelten azok katonai összetevőjére. A teoretikus vizsgálódásokat szerzői esettanulmányok teszik teljessé, amelyek segítenek az elméleti ismereteket, tételeket kézzelfoghatóvá tenni. Az első esettanulmány a gerilla-hadviselés klasszikus formáját, a maoista módszert mutatja be. A második a kortárs orosz integrált hadviselési formát szemlélteti. A harmadik esettanulmányban a szerző a Fülöp-szigeteki aszimmetrikus háború történetének elemzésével az egyik leghosszabb irreguláris hadviselés ellen folytatott küzdelmet tekinti át. A mű felhasználható mind az oktatásban a stratégiaelméletek megalkotásakor, mind a gyakorlatban a jövőben bekövetkező aszimmetrikus kihívások során az államhatalom válaszreakcióinak megfogalmazásakor.

Hivatkozás: https://mersz.hu/porkolab-az-aszimmetrikus-hadviseles-adaptacioja//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave