MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Cseke Ákos

A középkor és az esztétika


Művészet és skolasztika

A „tomista művészetfilozófiáról” többé-kevésbé ugyanez mondható el: Tamás egyetlen művében sem ír részletesen és kifejezetten a modern értelemben vett művészet fogalmáról, és azokban az esetekben is, amikor foglalkozik vele, a művészet egy más, teológiai, ismeretelméleti vagy akár etikai probléma illusztrációjaként jelentkezik csupán. A neotomista értelmezések ezt a tényt nem vitatják. Alapvetően két módon próbálják meg mégis bebizonyítani a tomista művészetfilozófia létét: vagy azt állítják, hogy Tamásnak bizonyos okok (például „a szigorú pedagógiai fegyelem”) miatt nem volt módjában kifejteni az erre a fontos területre vonatkozó, kétségkívül meglevő bölcseletét,916 vagy pedig – továbbra is ezen feltevés alapján – kidolgozzák, vagy inkább elképzelik, hogy milyen lehetne a tomista művészetfilozófia. Eco például kijelenti, hogy – a szépművészetekről soha nem értekező – Tamás tulajdonképpen a művészet autonómiáját hirdeti,917 a Tamás esztétikájának szentelt könyv „Konkrét problémák” című fejezetében pedig a tomista poétikáról fejti ki a véleményét, mondván: „Az eddig elhangzottak fényében még felvethetjük azt a kérdést is Tamás kapcsán, milyen lenne, már ha létezne, a tomista poétika”, majd Assuntóra is hivatkozva megállapítja, hogy amennyiben létezne, akkor valószínűleg „klasszicista” és „realista” lenne.918 Ebben nehéz Ecóval vitatkozni, hiszen az így elképzelt tomista poétika, mivel nem létezik, ilyen is, olyan is: bármilyen lehetne.


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 132 5

A középkori esztétikának szentelt tanulmányok a 19. század második felétől fogva egyre nagyobb helyet foglalnak el az esztétikatörténeti kutatásokban, magyarul azonban még soha nem jelent meg egy kifejezetten ennek a kérdésnek szentelt összefoglaló munka. Cseke Ákos könyve ebben a tekintetben hiánypótló mű. A középkor és az esztétika ugyanakkor nem pusztán az ebben a témában született külföldi szakirodalom ismertetésére vállalkozik, hanem a szakirodalom közmegegyezésen alapuló belátásainak újragondolását is elvégzi. A könyv többek között a következő kérdésekre keresi a választ: Milyen szerepet tölt be a művészet és a szépség a középkori gondolkodásban? Mennyiben módosítja - vagy inkább ássa alá - a középkori szerzők tanulmányozása a modern esztétikai tapasztalatot? Mit jelent a szépséget észlelni a világban és önmagamban? Létezik-e érzékfeletti szépség? És vajon szép-e a szerelmes, széppé tesz-e a szeretet, a szerelem világa? A könyv többek között Tertullianus, Ágoston, Eriugena, Clairvaux-i Bernát, Bonaventura, Aquinói Tamás, Eckhart mester és Dante egy-egy szövegét elemzi és mutatja be az esztétika történeti vizsgálatának szempontjából.

Hivatkozás: https://mersz.hu/cseke-a-kozepkor-es-az-esztetika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave