Keserű Barna Arnold

A fenntartható fejlődés hatása a szellemitulajdon-védelem rendszerére


A szellemitulajdon-jog klasszikus formái és a fenntartható fejlődés kapcsolata

Ebben a részben a korábbi általános, generális eszmefuttatásokhoz képest mélyebbre, a különös szabályok felé haladva kívánom megvizsgálni a fenntartható fejlődés koncepciójának szerepét. Így itt már nem a szellemitulajdon-jogot elemzem átfogóan, hanem annak egyes, klasszikus formáira vetítve kutatom a fenntartható fejlődéssel való kapcsolódási pontokat. Ennek során a szellemitulajdon-jog három zászlóshajóját, a szerzői jogot, a szabadalmi jogot és a védjegyjogot (ideértve a földrajzi árujelzők oltalmát is) tekintem át mint klasszikus és alapvető oltalmi formákat, amelyek minden ország szellemitulajdon-védelmének alappilléreit képezik. Az újabb, úgynevezett hibrid típusú oltalmi formákkal önállóan nem foglalkozom, így a használati mintaoltalom, a formatervezésiminta-oltalom és a mikroelektronikai félvezetők topográfiájának oltalma nem képezi a vizsgálat tárgyát. Részben azért, mert kevésbé elterjedt oltalmi formák, illetve azért, mert a klasszikus oltalmi formák sajátos kombinációiról van szó, így ha van is hatásuk a fenntartható fejlődésre, az a klasszikus oltalmakból levezethető, ezért az ott kifejtettek megismétlése szükségtelen. A növényfajták oltalmáról a következő részben, a genetikai források védelmével összefüggésben lesz szó részletesebben.

A fenntartható fejlődés hatása a szellemitulajdon-védelem rendszerére

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 963 5

A nemzeti és nemzetközi politikai közbeszédben egyre újabb területek jelennek meg a fenntartható fejlődés zászlaja alatt, ezzel együtt pedig a fenntarthatóság a hétköznapi életünkben is egyre több helyen jelen van, és a figyelem középpontjába kerül. A fenntartható fejlődés ugyanakkor a tudományban is jelentős fokmérővé vált, és minden tudományterület igyekszik saját magát is a fenntarthatóság jegyében újradefiniálni, és a fenntartható fejlődést szolgálni. Jelen írást is az újradefiniálás igénye ihlette. A jognak is reflektálnia kell a környezetünkben tapasztalható tudományos és társadalmi változásokra, amelyek folyamatosan kihívások elé állítják a jogtudomány művelőit. A reflexió még a jog rendszerén belül is számos eszközzel támogatható, amelyek közül e könyv a szellemitulajdon-jogok világát mutatja be a fenntartható fejlődés szemüvegén keresztül.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keseru-a-fenntarthato-fejlodes-hatasa-a-szellemitulajdonvedelem-rendszerere//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave