Keserű Barna Arnold

A fenntartható fejlődés hatása a szellemitulajdon-védelem rendszerére


A közkincs és ami mögötte van

A közkincs szerepe a szerzői jogban: A részletszabályok vizsgálata előtt meg kell állapítanunk, hogy a szerzői jog határait legátfogóbban a közkincs rajzolja körül. Az oktatás, a kutatás és a tudomány szempontjából ugyanis az az elsődleges kérdés, hogy egy adott szellemi alkotás állhat-e egyáltalán szerzői jogi védelem alatt vagy sem, ha pedig állhat, akkor ténylegesen áll is-e, és ha igen, meddig. Ha a válasz az, hogy egy mű szerzői jogi védelem alatt áll, akkor érdemes továbbmenni az oktatási és kutatási célú szabad felhasználási esetek vizsgálatára mint szerzői jogi korlátokra. Minél tágabb a közkincs terrénuma, annál több minden használható fel teljesen szabadon (természetesen a személyhez fűződő jogok tiszteletben tartásával), és minél szűkebb, annál több korlátja van a szabad oktatásnak és kutatásnak. Samuelson 8 olyan alapvető értéket definiál, amely mind a szerzői jog, mind pedig a szabadalmi jog terén a közkincsnek köszönhető:

A fenntartható fejlődés hatása a szellemitulajdon-védelem rendszerére

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 963 5

A nemzeti és nemzetközi politikai közbeszédben egyre újabb területek jelennek meg a fenntartható fejlődés zászlaja alatt, ezzel együtt pedig a fenntarthatóság a hétköznapi életünkben is egyre több helyen jelen van, és a figyelem középpontjába kerül. A fenntartható fejlődés ugyanakkor a tudományban is jelentős fokmérővé vált, és minden tudományterület igyekszik saját magát is a fenntarthatóság jegyében újradefiniálni, és a fenntartható fejlődést szolgálni. Jelen írást is az újradefiniálás igénye ihlette. A jognak is reflektálnia kell a környezetünkben tapasztalható tudományos és társadalmi változásokra, amelyek folyamatosan kihívások elé állítják a jogtudomány művelőit. A reflexió még a jog rendszerén belül is számos eszközzel támogatható, amelyek közül e könyv a szellemitulajdon-jogok világát mutatja be a fenntartható fejlődés szemüvegén keresztül.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keseru-a-fenntarthato-fejlodes-hatasa-a-szellemitulajdonvedelem-rendszerere//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave