Keserű Barna Arnold

A fenntartható fejlődés hatása a szellemitulajdon-védelem rendszerére


A szabadalom jelentősége a fenntartható fejlődés előmozdításában

A szabadalmi jog mint a szellemitulajdon-jog egyik legrégebbi intézménye az elmúlt néhány évtizedben fontos eszközzé vált a fenntartható fejlődés célkitűzéseinek megvalósításában. A könyv első részében ismertetett technikai fejlődésnek vagy az innovációra alapozott gazdasági fejlődésnek nélkülözhetetlen jogintézménye a szabadalom. A fenntartható fejlődés kontextusában mindhárom pillérben jelentős szerepet tölt be, hiszen rendkívül értékes versenyeszközként képes hozzájárulni a gazdasági fejlődéshez, a gyógyszeripar vagy az élelmiszeripar vonatkozásában segít(het) megvalósítani létfontosságú társadalmi célkitűzéseket, és a zöld innováció, azaz a környezetkímélő és erőforrás-takarékos technológiák révén előmozdítja a környezetvédelmi törekvéseket is. De mindezeket csak akkor képes szolgálni, ha a jogi szabályozás megfelelően rugalmas és adaptív, ellenkező esetben ugyanis csak a fentebb leírt roncsexport és a strukturális anomáliáktól szenvedő technológiatranszfer eszközeként egzisztál.

A fenntartható fejlődés hatása a szellemitulajdon-védelem rendszerére

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 963 5

A nemzeti és nemzetközi politikai közbeszédben egyre újabb területek jelennek meg a fenntartható fejlődés zászlaja alatt, ezzel együtt pedig a fenntarthatóság a hétköznapi életünkben is egyre több helyen jelen van, és a figyelem középpontjába kerül. A fenntartható fejlődés ugyanakkor a tudományban is jelentős fokmérővé vált, és minden tudományterület igyekszik saját magát is a fenntarthatóság jegyében újradefiniálni, és a fenntartható fejlődést szolgálni. Jelen írást is az újradefiniálás igénye ihlette. A jognak is reflektálnia kell a környezetünkben tapasztalható tudományos és társadalmi változásokra, amelyek folyamatosan kihívások elé állítják a jogtudomány művelőit. A reflexió még a jog rendszerén belül is számos eszközzel támogatható, amelyek közül e könyv a szellemitulajdon-jogok világát mutatja be a fenntartható fejlődés szemüvegén keresztül.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keseru-a-fenntarthato-fejlodes-hatasa-a-szellemitulajdonvedelem-rendszerere//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave