Keserű Barna Arnold

A fenntartható fejlődés hatása a szellemitulajdon-védelem rendszerére


A földrajzi árujelzők társadalmi-gazdasági hatásai és a nemzetközi védelmének új irányai

A földrajzi árujelzők jelentősége: A földrajzi árujelzők ugyancsak rendelkeznek a védjegyekéhez hasonló versenyeszköz-funkcióval, ugyanakkor a szerepük annál jóval összetettebb. A földrajzi árujelzők – és azon belül is különösképpen az eredetmegjelölések – azáltal, hogy a terméket egy földrajzi területtel és az abból fakadó jellemzőkkel, az ott élők és termelők szaktudásával és minőségi standardjaival kötik össze, a terméken túl bizonyos mértékig az adott kultúrát, életmódot és történelmi hagyományokat is óvják. A földrajzi árujelzők rendszere a fejlődő országok részéről komoly érdeklődésre tart számot, és a konszenzusos megállapodás is csak a fejlődő és fejlett országok érdekeinek kiegyensúlyozott figyelembevétele mellett valósulhatott meg. Ugyanis néhány európai és számos fejlődő ország azért küzd, hogy saját hagyományos termékeikre vonatkozó földrajzi árujelzőik minél szélesebb körű elismerésben részesülhessenek külföldön is. Ezzel szemben a kevesebb hagyományos termékkel rendelkező, ám intenzív mezőgazdaságú országok elutasítják az erősebb jogi oltalmat, és védik saját vállalkozásaik szabadságát az ilyen megjelölések korlátozásmentes felhasználása érdekében.

A fenntartható fejlődés hatása a szellemitulajdon-védelem rendszerére

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 963 5

A nemzeti és nemzetközi politikai közbeszédben egyre újabb területek jelennek meg a fenntartható fejlődés zászlaja alatt, ezzel együtt pedig a fenntarthatóság a hétköznapi életünkben is egyre több helyen jelen van, és a figyelem középpontjába kerül. A fenntartható fejlődés ugyanakkor a tudományban is jelentős fokmérővé vált, és minden tudományterület igyekszik saját magát is a fenntarthatóság jegyében újradefiniálni, és a fenntartható fejlődést szolgálni. Jelen írást is az újradefiniálás igénye ihlette. A jognak is reflektálnia kell a környezetünkben tapasztalható tudományos és társadalmi változásokra, amelyek folyamatosan kihívások elé állítják a jogtudomány művelőit. A reflexió még a jog rendszerén belül is számos eszközzel támogatható, amelyek közül e könyv a szellemitulajdon-jogok világát mutatja be a fenntartható fejlődés szemüvegén keresztül.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keseru-a-fenntarthato-fejlodes-hatasa-a-szellemitulajdonvedelem-rendszerere//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave