Keserű Barna Arnold

A fenntartható fejlődés hatása a szellemitulajdon-védelem rendszerére


A védelem szükségessége és céljai

A hagyományos kulturális kifejeződések esetében, ha védelemről beszélünk, akkor kétféle értelemben használhatjuk azt. Kulturális örökségvédelmi szempontból maga a védelem az azonosítást, a megőrzést, az eltűnéstől való megóvást jelenti, amit a nemzetközi egyezmények is a preservation és a safeguadring szóval jeleznek. Ez a hagyományos kulturális kifejeződések önmagában vett védelmét jelenti, azaz ezen össztársadalmi javak önnön értékére tekintettel, a kulturális sokszínűség jegyében történő fenntartását. Ezzel szemben a szellemitulajdon-védelem nézőpontjából a védelem (protection) mást takar, ez ugyanis az engedély nélküli, visszaélésszerű, a jogosultakra nézve hátrányos felhasználási magatartások ellen kíván jogi oltalmat biztosítani.

A fenntartható fejlődés hatása a szellemitulajdon-védelem rendszerére

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 963 5

A nemzeti és nemzetközi politikai közbeszédben egyre újabb területek jelennek meg a fenntartható fejlődés zászlaja alatt, ezzel együtt pedig a fenntarthatóság a hétköznapi életünkben is egyre több helyen jelen van, és a figyelem középpontjába kerül. A fenntartható fejlődés ugyanakkor a tudományban is jelentős fokmérővé vált, és minden tudományterület igyekszik saját magát is a fenntarthatóság jegyében újradefiniálni, és a fenntartható fejlődést szolgálni. Jelen írást is az újradefiniálás igénye ihlette. A jognak is reflektálnia kell a környezetünkben tapasztalható tudományos és társadalmi változásokra, amelyek folyamatosan kihívások elé állítják a jogtudomány művelőit. A reflexió még a jog rendszerén belül is számos eszközzel támogatható, amelyek közül e könyv a szellemitulajdon-jogok világát mutatja be a fenntartható fejlődés szemüvegén keresztül.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keseru-a-fenntarthato-fejlodes-hatasa-a-szellemitulajdonvedelem-rendszerere//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave