Polt Péter, Pallagi Anikó, Schubauer László

Büntetőjog a gyakorlatban


Az objektív oldal elemei

Az általános törvényi tényállás objektív oldalán található az egyik legfontosabb tényállási elem, az elkövetési magatartás, amely minden különös törvényi tényállás szükséges eleme. Az elkövetési magatartás törvényi meghatározása tartalmazza a törvényalkotó által tilalmazott emberi tevékenységet vagy mulasztást, amelyet a konkrét bűncselekmény elkövetése esetén a jogalkalmazó elsőként vizsgál. Így amennyiben például a tettes a sértett pénztárcáját annak a táskájából kivette, és a saját zsebébe tette, megvalósította a lopás törvényi tényállásában az idegen dolog elvételként megfogalmazott elkövetési magatartást. Ha az elkövetési magatartás nem teljes egészében kerül kifejtésre, csak részben, akkor a bűncselekmény kísérletének megállapítására lehet alkalmas. Így az előző példából kiindulva, ha a sértett észreveszi a tolvaj cselekményét, és megakadályozza a dolog elvételét, abban az esetben csak a lopás kísérletét lehet megállapítani. Amennyiben a törvényi tényállásban megfogalmazott elkövetési magatartás mulasztással (is) elkövethető, mindig kiemelt figyelmet kell fordítani annak a kötelezettségnek, előírásnak, jogszabálynak a vizsgálatára, amely a cselekvési kötelezettséget megfogalmazza.1 Így például foglalkozási szabály elmulasztásából eredő munkahelyi baleset esetén elsősorban meg kell vizsgálni, kit milyen cselekvési kötelezettség terhelt, amelynek nem tett eleget, és amelynek elmulasztása eredményezte a veszélyhelyzetet vagy a sérülést.

Büntetőjog a gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 965 9

Az NKE RTK által folytatott bűnügyi és rendészeti képzésben a büntetőjog hagyományos elméleti súlypontú oktatásán túl újabb, gyakorlati tárgyak bevezetésére került sor, amelyhez ez a könyv nagyszerű alapot ad, így az oktatásban való alkalmazása mindenképpen indokolt. Az I. rész az elmúlt öt év ítélkezési gyakorlatán alapuló jogeseteket tartalmazza, míg a II. rész a büntetőjog dogmatikai alapját képező általános törvényi tényállás elemeinek felismeréséhez és a bűncselekmények minősítéséhez határoz meg alapvető szempontokat, illetve a címével összhangban bővebben magyarázza a bűncselekményi egység és a bűnhalmazatok elméleti rendszerét, gyakorlati felismerését. A III. rész pedig egy speciális terület, a gazdasági bűncselekmények értelmezéséhez és gyakorlati alkalmazásához tartalmaz útmutatást, a jelenkori elméleti és gyakorlati problémák összegyűjtésén, elemzésén alapszik.

Hivatkozás: https://mersz.hu/polt-pallagi-schubauer-buntetojog-a-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave