Polt Péter, Pallagi Anikó, Schubauer László

Büntetőjog a gyakorlatban


A szubjektív oldal elemei

A szubjektív oldal elemei között kerül feltárásra egyrészről a bűncselekményt elkövető személy(ek)nek az alannyá válás feltételeinek való megfelelése, így minden esetben megállapítást igényel az elkövető életkora és beszámítási képessége. Az életkor tekintetében az általános szabály, hogy a büntetőjogi felelősségre vonás feltétele a cselekmény elkövetésekor betöltött tizennegyedik életév. Ez ténykérdés, amely így csupán az elkövető életkorának megállapítását igényli. A Btk. 16. §-ában létrehozott speciális szabályozás azonban megteremtette a törvényben taxatíve felsorolt hat bűncselekmény1 esetében a cselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét betöltött, de tizennegyedik életévét még be nem töltött személyek büntetőjogi felelősségre vonhatóságát, azzal a feltétellel, ha rendelkeztek a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással. E belátás nem azonos a minden elkövetőnél kötelező feltételként megkövetelt beszámítási képességgel, bár kétségtelen, hogy beszámítási képesség hiányában nem beszélhetünk belátásról. A belátási képesség vizsgálatával kapcsolatban – az egységes ügyészségi joggyakorlat érdekében – a legfőbb ügyész helyettese adott ki körlevelet, amely fontos szempontokat fogalmaz meg erre vonatkozóan.2

Büntetőjog a gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 965 9

Az NKE RTK által folytatott bűnügyi és rendészeti képzésben a büntetőjog hagyományos elméleti súlypontú oktatásán túl újabb, gyakorlati tárgyak bevezetésére került sor, amelyhez ez a könyv nagyszerű alapot ad, így az oktatásban való alkalmazása mindenképpen indokolt. Az I. rész az elmúlt öt év ítélkezési gyakorlatán alapuló jogeseteket tartalmazza, míg a II. rész a büntetőjog dogmatikai alapját képező általános törvényi tényállás elemeinek felismeréséhez és a bűncselekmények minősítéséhez határoz meg alapvető szempontokat, illetve a címével összhangban bővebben magyarázza a bűncselekményi egység és a bűnhalmazatok elméleti rendszerét, gyakorlati felismerését. A III. rész pedig egy speciális terület, a gazdasági bűncselekmények értelmezéséhez és gyakorlati alkalmazásához tartalmaz útmutatást, a jelenkori elméleti és gyakorlati problémák összegyűjtésén, elemzésén alapszik.

Hivatkozás: https://mersz.hu/polt-pallagi-schubauer-buntetojog-a-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave