Polt Péter, Pallagi Anikó, Schubauer László

Büntetőjog a gyakorlatban


A gazdasági bűncselekmények kriminológiai szempontú megközelítése

A kriminológiai irányzat a jelenséghez a bűnözés oldaláról közelítve azon jogellenes magatartások jellegzetességeit vizsgálja, amelyek a nemzetgazdaság egészének, a gazdasági élet más alanyainak vagy a fogyasztóknak az érdekeit sértik vagy veszélyeztetik. Ez az irányzat a gazdasági tevékenységgel összefüggő jogsértő magatartások okait, jellemzőit, statisztikai alakulását, megelőzésük lehetséges eszközeit kutatja, tehát elsősorban a gazdasággal kapcsolatos bűncselekményekre, a gazdasági bűnözésre koncentrál, így logikus következményként a gazdasági bűnözést tekinti a gazdasági büntetőjog vonatkozásában a fogalomalkotás alapjának. Ebben a megközelítésben mindazokat a tényállásokat a gazdasági büntetőjog részének tekintik, amelyek tipikusan, rendszerint vagy gyakran kapcsolódnak a gazdasági tevékenységhez. Így a gazdasági tevékenységgel gyakran együtt járó korrupciós bűncselekményeket vagy éppen a gazdasági tevékenység következményeként az emberi környezetet károsító bűncselekményeket is a gazdasági büntetőjog fogalma alá vonják. E fogalomalkotási irányzat képviselőjének tekinthetjük Kereszty Bélát,1 aki szerint a gazdasági bűnözés körébe tartoznak mindazon bűncselekmények, amelyeket a gazdasági tevékenységgel összefüggésben követnek el. Ezek a kifejezetten gazdasági bűncselekmények mellett egyaránt lehetnek korrupciós vagy vagyon elleni bűncselekmények is.

Büntetőjog a gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 965 9

Az NKE RTK által folytatott bűnügyi és rendészeti képzésben a büntetőjog hagyományos elméleti súlypontú oktatásán túl újabb, gyakorlati tárgyak bevezetésére került sor, amelyhez ez a könyv nagyszerű alapot ad, így az oktatásban való alkalmazása mindenképpen indokolt. Az I. rész az elmúlt öt év ítélkezési gyakorlatán alapuló jogeseteket tartalmazza, míg a II. rész a büntetőjog dogmatikai alapját képező általános törvényi tényállás elemeinek felismeréséhez és a bűncselekmények minősítéséhez határoz meg alapvető szempontokat, illetve a címével összhangban bővebben magyarázza a bűncselekményi egység és a bűnhalmazatok elméleti rendszerét, gyakorlati felismerését. A III. rész pedig egy speciális terület, a gazdasági bűncselekmények értelmezéséhez és gyakorlati alkalmazásához tartalmaz útmutatást, a jelenkori elméleti és gyakorlati problémák összegyűjtésén, elemzésén alapszik.

Hivatkozás: https://mersz.hu/polt-pallagi-schubauer-buntetojog-a-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave