Polt Péter, Pallagi Anikó, Schubauer László

Büntetőjog a gyakorlatban


A büntetőjogi eszközrendszer leértékelődése

A büntetőjog társadalmi szerepének megítélésében bekövetkező változás a 20. században a büntetőjogi eszközök fokozatos háttérbe szorulásához vezetett egész Európában, és ez a változás nyomon követhető a magyar büntetőjog fejlődésében is. E folyamat leglátványosabban éppen a gazdaság védelmének büntetőjogi eszközrendszerét érintette. Mind az 1961. évi Btk. XIII. fejezetéhez, mind az 1978. évi Btk. XVII. fejezetéhez kapcsolódó miniszteri indokolás hivatkozott erre a követelményre. A rendszerváltást követően tevékenységét megkezdő Alkotmánybíróság számos határozatában érvelt a büntetőjog ultima ratio jellegének erősítése mellett. Mint azt az Alkotmánybíróság megállapította: „Büntetőjog a jogi felelősségi rendszerben az ultima ratio, társadalmi rendeltetése, hogy a jogrendszer egészének szankciós zárköve legyen. A büntetőjogi szankció, a büntetés szerepe és rendeltetése a jogi és erkölcsi normák épségének fenntartása akkor, amikor már más jogágak szankciói nem segítenek.”1 Egy másik határozatában azt mondta ki: „A büntetőjognak nem feladata az alkotmányos értékek átfogó védelme, hanem csupán az, hogy ezen értékeket a különösen súlyos sérelmekkel szemben védje. A büntetőjogi eszközrendszer ultima ratio szerepe kétségtelenül azt jelenti, hogy akkor alkalmazandó, ha más jogági eszközök már nem elegendőek.”2

Büntetőjog a gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 965 9

Az NKE RTK által folytatott bűnügyi és rendészeti képzésben a büntetőjog hagyományos elméleti súlypontú oktatásán túl újabb, gyakorlati tárgyak bevezetésére került sor, amelyhez ez a könyv nagyszerű alapot ad, így az oktatásban való alkalmazása mindenképpen indokolt. Az I. rész az elmúlt öt év ítélkezési gyakorlatán alapuló jogeseteket tartalmazza, míg a II. rész a büntetőjog dogmatikai alapját képező általános törvényi tényállás elemeinek felismeréséhez és a bűncselekmények minősítéséhez határoz meg alapvető szempontokat, illetve a címével összhangban bővebben magyarázza a bűncselekményi egység és a bűnhalmazatok elméleti rendszerét, gyakorlati felismerését. A III. rész pedig egy speciális terület, a gazdasági bűncselekmények értelmezéséhez és gyakorlati alkalmazásához tartalmaz útmutatást, a jelenkori elméleti és gyakorlati problémák összegyűjtésén, elemzésén alapszik.

Hivatkozás: https://mersz.hu/polt-pallagi-schubauer-buntetojog-a-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave