Takács László

A római diplomácia


Vendégbarátság

A görögség, amely a Kr. e. II. évezred folyamán benépesítette a Földközi-tenger medencéjének keleti felét, s virágzó városállamokat hozott létre a Peloponnészosz-félszigeten kívül Kis-Ázsiában, Észak-Afrikában, majd Dél-Itáliában, és ami különösen fontos, benépesítette az égei-tengeri szigetvilágot, földrajzi elhelyezkedésénél fogva is arra lett predesztinálva, hogy a kapcsolatok nagyon bonyolult hálóját hozza létre. Ellentétben a szárazföld belsejében megtelepült népekkel, amelyek kereskedelmi kapcsolatai igen korlátozottak voltak, mert például nehezen áthágható vagy áthatolhatatlan magashegységek gyűrűjében éltek, így a külvilággal kevés kapcsolatot tartottak, a görögök a hajózás révén távoli területekkel is intenzív összeköttetésbe tudtak lépni. Ez a sajátos földrajzi elhelyezkedés is hozzájárult ahhoz, hogy nagyon hamar magas szintű kereskedelmi kapcsolatok jöttek létre az egyes poliszok között, ez pedig a politikai-diplomáciai kommunikáció intenzitását is jótékonyan befolyásolta. Amikor tehát a sajátosan görög diplomáciai kapcsolattartás formáira tekintünk, nem felejthetjük el, hogy ezek mennyire szorosan összefüggtek a geográfiai, illetve társadalmi adottságokkal.

A római diplomácia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 107 3

Hogyan érintkeztek egymással az ókori Mediterráneum népei? Milyen szövetségek köttettek görögök és a rómaiak között? Hogyan tárgyalt egymással az két rivális, Róma és Karthágó? Miként közlekedtek a követségek, hogyan értettek szót egymással? Miként viszonyult egymáshoz hódító és leigázott? Hogyan értelmezte Róma történelmi küldetését?

A Pont könyvek sorozat új darabja, A római diplomácia érthető és logikus válaszokkal szolgál, határozott pontokat téve a kérdőjelek helyére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/takacs-a-romai-diplomacia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave