Takács László

A római diplomácia


Hírnök a görög drámákban

A hírnöknek, kérüxnek fontos szerep jut a klasszikus görög tragédiákban is. A drámákban föllépő hírnökök azonban nem mindig görögök, hanem olykor más nemzetiségűek, mint például Aiszkhülosz Perzsák című drámájában, amelyben a perzsa hírnök mondja el a szalamiszi csatavesztés részleteit. Beszámolójából az figyelemre méltó (és ezt az eposzok és a klasszikus drámák is megerősítik), hogy a hadviselő felek közötti érintkezésben az egyik bevett, ha nem is diplomáciai, inkább stratégiai kapcsolatfelvétel a megtévesztés, a cselvetés volt, ami nyilvánvalóan gyanússá és megbízhatatlanná tette a követeket. Az első ilyen cselvetés a trójai háborúhoz kapcsolódik, amikor az akhájok az ostrom föladását színlelték, de végül mégsem távoztak, ráadásul a falóval s annak hamis értelmezésével (fogadalmi ajándék!) kétszeresen is cselt vetettek a trójaiknak. Hasonló cselvetéssel találkozunk Aiszkhülosz már említett tragédiájában. Itt a hírnök arról számol be a királynénak, hogy egy görög „árulta el” az athéniek tervét.

A római diplomácia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 107 3

Hogyan érintkeztek egymással az ókori Mediterráneum népei? Milyen szövetségek köttettek görögök és a rómaiak között? Hogyan tárgyalt egymással az két rivális, Róma és Karthágó? Miként közlekedtek a követségek, hogyan értettek szót egymással? Miként viszonyult egymáshoz hódító és leigázott? Hogyan értelmezte Róma történelmi küldetését?

A Pont könyvek sorozat új darabja, A római diplomácia érthető és logikus válaszokkal szolgál, határozott pontokat téve a kérdőjelek helyére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/takacs-a-romai-diplomacia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave