Takács László

A római diplomácia


Ius gentium

A modern korral ellentétben, amikor a nemzetközi kapcsolatokat két- és többoldalú szerződések foglalják rendszerbe és szabályozzák, az ókor nem ismert ilyen jellegű szerződéseket, csak szövetségi egyezményeik voltak. Ugyanakkor voltak olyan íratlan szabályok, amelyek a mai kor nemzetközi szerződéseinek felelnek meg. Ezt latinul ius gentiumnak nevezték, s ez szavatolta a követségek sérthetetlenségét és szabad mozgását. Ez ugyanakkor szabályozta a politikai kapcsolatokon túl a gazdasági kapcsolatokat is. A rómaiaknak ugyanis voltak olyan kereskedelmi kapcsolataik, amelyek túlnyúltak a birodalom határain, sőt túlnyúltak azon a területen is, amelyekre még kiterjedt a római politikai befolyás. Ezek egyike például a borostyánkőút, amely Pannonián is keresztül vezetett az Északi-tengerig, s amely az egyik legfontosabb európai kereskedelmi út volt. Amikor a római kereskedők már elhagyták a birodalom területét, a kereskedők akkor is védelemben részesültek. Ugyanez igaz a keleti kereskedelmi útvonalakra is. Róma élénk gazdasági kapcsolatokat ápolt Indiával és a Távol-Kelettel, s a római áruk karaván-, majd tengeri úton jutottak el India nyugati partvidékére, onnan pedig bőségesen szállították Itáliába a keleti fűszereket. A gazdasági kapcsolatok intenzitása miatt nagyon fontos volt a kereskedők védelme. Sok esetben ugyan komoly vámot kellett fizetniük, a befektetés azonban még így is busásan, nagy haszonnal térült meg.

A római diplomácia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 107 3

Hogyan érintkeztek egymással az ókori Mediterráneum népei? Milyen szövetségek köttettek görögök és a rómaiak között? Hogyan tárgyalt egymással az két rivális, Róma és Karthágó? Miként közlekedtek a követségek, hogyan értettek szót egymással? Miként viszonyult egymáshoz hódító és leigázott? Hogyan értelmezte Róma történelmi küldetését?

A Pont könyvek sorozat új darabja, A római diplomácia érthető és logikus válaszokkal szolgál, határozott pontokat téve a kérdőjelek helyére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/takacs-a-romai-diplomacia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave