Takács László

A római diplomácia


Ianus-templom

A rómaiak számára, akik hosszú történelmük során szinte folyamatosan háborúztak, különleges hely volt a Ianus-templom. E hely szimbolikus jelentőségét többek közt az adta, hogy számukra ez a hely jelezte, háború vagy béke van-e, még akkor is, ha a küzdelem a várostól távol, más földrészeken folyt. A templom nyitott kapui háborút jelentettek, ha becsukták a kapukat, azt, hogy béke van. Ez utóbbira a római történelem során alig került sor, évszázadok teltek el úgy, hogy a templom kapui tárva-nyitva álltak. Bár a templom építésének és a szokás kialakulásának körülményei nem ismertek, a hagyomány szerint Róma harmadik királya, Numa Pompilius uralkodása idején csukták be először a templom kapuit, majd hosszú századokig nem került erre sor. Majd csak a Kr. e. III. században következett ez be a köztársaság korában. A principatus korában különösen Augustus volt érzékeny arra, hogy békét teremtett (pax Augusta), s így az ő uralkodása alatt háromszor is bezárták a Ianus-templom kapuit, amire aztán legközelebb Nero uralkodása alatt került sor 66-ban, az armeniaiakkal történt békekötés után.

A római diplomácia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 107 3

Hogyan érintkeztek egymással az ókori Mediterráneum népei? Milyen szövetségek köttettek görögök és a rómaiak között? Hogyan tárgyalt egymással az két rivális, Róma és Karthágó? Miként közlekedtek a követségek, hogyan értettek szót egymással? Miként viszonyult egymáshoz hódító és leigázott? Hogyan értelmezte Róma történelmi küldetését?

A Pont könyvek sorozat új darabja, A római diplomácia érthető és logikus válaszokkal szolgál, határozott pontokat téve a kérdőjelek helyére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/takacs-a-romai-diplomacia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave