Takács László

A római diplomácia


Túszok, zálog, kezesek/Obsides

A különböző idegen népekkel, szövetséges királyokkal, békére kényszerített államokkal kötött szerződések betartásának biztosítására az ókorban általános gyakorlat volt a túszadás. A túszok, kezesek szinte kivétel nélkül az uralkodó elithez tartoztak, s fontos szerepet játszottak Róma és a Rómával szövetséges közösség, állam közötti diplomáciai kapcsolatban. Ezek az előkelő túszok többnyire a Városban éltek fejedelmi státuszukhoz méltó körülmények között. Itt a rómaiak iránt elkötelezetté és a római életforma propagálóivá lettek, így amikor átvették hazájukban a hatalmat, azt lehetett tőlük várni, hogy támogatni fogják a római politikát, és továbbra is hű szövetségesek maradnak. Jellemző példaként Ammianus Marcellinus történeti művéből idézek egy részletet, amely világosan foglalja össze az efféle túszok szerepét:

A római diplomácia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 107 3

Hogyan érintkeztek egymással az ókori Mediterráneum népei? Milyen szövetségek köttettek görögök és a rómaiak között? Hogyan tárgyalt egymással az két rivális, Róma és Karthágó? Miként közlekedtek a követségek, hogyan értettek szót egymással? Miként viszonyult egymáshoz hódító és leigázott? Hogyan értelmezte Róma történelmi küldetését?

A Pont könyvek sorozat új darabja, A római diplomácia érthető és logikus válaszokkal szolgál, határozott pontokat téve a kérdőjelek helyére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/takacs-a-romai-diplomacia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave