Takács László

A római diplomácia


Diplomáciai kapcsolatok a polgárháborúban

Rómát bizonyos fokig a traumái tették naggyá, illetve az, hogy a történelmi traumákra milyen választ tudott adni. Nagy, „honvédő” háborút többet is kellett vívnia ellenségeivel, elég csak a gallokra vagy a punokra gondolnunk, olyan helyzet azonban, hogy római álljon szemben rómaival, csak a Kr. e. I. században következett be. Ennek az addig nem látott eseménynek a jelentőségét jól mutatja, hogy belőle és az utána következő katonai és politikai rendezésből sarjadt ki a római irodalom legragyogóbb korszaka, Augustus korának irodalma. Ennek az aranykori irodalomnak legjelentősebb alkotói, Vergilius és Horatius éppen a polgárháborúval és következményeivel való szembenézés jegyében alkották meg klasszikus műveiket. A polgárháború mint művészi téma az utánuk következő nemzedékben sem halványult el. Az ezüstkor legjelentősebb eposzköltője, Lucanus szintén a Caesar és Pompeius közötti háborút írta meg Pharsalia című eposzában.

A római diplomácia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 107 3

Hogyan érintkeztek egymással az ókori Mediterráneum népei? Milyen szövetségek köttettek görögök és a rómaiak között? Hogyan tárgyalt egymással az két rivális, Róma és Karthágó? Miként közlekedtek a követségek, hogyan értettek szót egymással? Miként viszonyult egymáshoz hódító és leigázott? Hogyan értelmezte Róma történelmi küldetését?

A Pont könyvek sorozat új darabja, A római diplomácia érthető és logikus válaszokkal szolgál, határozott pontokat téve a kérdőjelek helyére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/takacs-a-romai-diplomacia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave