MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Veszprémi Tamás

Általános kémia


Egykomponensű rendszerek fázisegyensúlyai

Minden tudás a birtokunkban van ahhoz, hogy tiszta anyagok fázisegyensúlyait áttekintsük és összefoglaljuk, hiszen az előző pontokban már túljutottunk a részleteken. Először is rakjuk össze egyetlen ábrára a folyadék–gőz, a szilárd–folyadék és a szilárd–gőz egyensúlyi diagramokat (5.57. ábra). Ehhez mindössze a görbék összeillesztéseit kell átgondolnunk. A szilárd–gőz egyensúly a T = 0 K-ről indul és egészen a szilárd állapot megszűnéséig, vagyis az olvadáspontig tart. A szilárd–folyadék egyensúly viszont ettől a ponttól indul és tart a végtelenbe31, míg a folyadék–gőz egyensúlyi görbe alsó végpontja ismét csak az olvadáspont, mely alatt folyadékfázis már nem lehetséges, felső pedig a kritikus pont. Nos, ezek után már csak egy aprócska homályos részlet zavarja a tisztánlátást: nyilván kell lennie egy olyan pontnak, ahol mind a három fázis együtt, egyensúlyban található. Ez a három görbe találkozási pontja, melyet hármaspontnak nevezünk. Láttuk, hogy az olvadáspont és a forráspont (és ugyanígy a szublimáció hőmérséklete) még függ a nyomástól. Úgy is mondhatjuk, hogy az ilyen rendszereknek van még egy szabadsági fokuk. (A szabadsági fok azt jelenti, hogy hány állapotjelzőt választhatunk meg szabadon ahhoz, hogy az adott tulajdonság egyértelmű legyen.) A hármaspont más. A hármaspont univerzális anyagi állandó, mely kizárólag az illető anyagra jellemző és nem függ semmitől. Az ilyen rendszer szabadsági foka 0.

Általános kémia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 051 9

A kémiának számos ága létezik (szerves, szervetlen, fizikai, analitikai, bio- és polimerkémia stb.), de általános kémia nevű diszciplínát nem ismerünk. Mégis: a General Chemistry, Allgemeine Chemie, Общая химия, kifejezések jól ismertek az egész világon. A világ minden részén százszámra találhatók ilyen címmel könyvek, és aligha van olyan egyetemi kémia fakultás, ahol ez a tantárgy ismeretlen. Az általános kémia kurzusok és könyvünk célja az, hogy az olvasó középiskolából hozott kémiai ismereteit olyan szintre segítse, amelyre a fenti szaktárgyak alapozhatnak. Feladata az alapfogalmak definiálása, mintegy a kémiai nyelv alapszókincsének megismertetése, a fontosabb fizikai és kémiai jelenségek és összefüggések megvilágítása.

A könyv több - tipográfiailag is elkülönített - szinten használható. Anyaga a középiskolai kémiától elvezet az egyetemek másod- és harmadéves fizikai kémia tárgyáig. A fontos jelenségek mellé a haladók számára mélyebb magyarázatokat mellékel, melyeket a kezdők nyugodtan átugorhatnak anélkül, hogy ez gátolná a fő gondolatmenet megértését. Az olvasót számos érdekesség, tudománytörténeti kitekintés, rengeteg színes ábra, fénykép és több száz kidolgozott példa is segíti.

Könyvünk elsőrendű célja tehát adott: bevezetés vagy inkább átvezetés a felsőfokú kémiába. A megcélzott olvasókör is adott: érdeklődő középiskolásoknak éppúgy szól, mint első- és másodéves, kémiát tanuló egyetemi hallgatóknak. Emellett ajánlható a középiskolák kémiatanárainak is: számos, a középiskolákban is könnyen használható anyagot tartalmaz - másként, mint ahogyan a középiskolákban általában tanítani szokás. Végül, de nem utolsósorban ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik bármikor, bármilyen szinten belekóstoltak vagy belemerültek a kémia izgalmas világába.

Hivatkozás: https://mersz.hu/veszpremi-altalanos-kemia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave