Szarka László (szerk.)

A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780-1918

Párhuzamos nemzetépítés a multietnikus Magyar Királyságban


A korompai egyházközség és filiái

A harmadik plébániát, Korompát (Krompachy, Krompach) sokáig német nevén jegyezték, és a népszámlási adatok szerint egybeolvadt Nemessor (vagy más néven Nemesisor) községgel. A kiváltságos plébánia 1397-ben már létezett, gótikus templomát 1424-ben szentelték fel. A templomot Szent János evangélista tiszteletére építették 1774-ben, 1776-ban állt már a városban egy Nepomuki Szent János-kápolna is.125 A plébániaház 1751-ben épült, 1780-ban leégett, de 1792-ben újjáépítették.126 1890-ben 1805 fő lakta, 1910-ben 6378, 40% magyar, 38% szlovák, 17% német, 2-2% szerb és egyéb, valamint 1% roma, 68% római katolikus, 15% evangélikus, 7% izraelita, 5% református, 3% görög katolikus, 2% pravoszláv. Az ezüstbányák mellett sokkal fontosabb lett a 19. század végére a vasércbányászat és -feldolgozás, amelyet a századfordulón a Krompach-hernádi Vasmű mintegy 3500 munkással folytatott.127 1906-ban már A-, B-, C-telep, sőt Tisztviselő- és mestertelep is volt. A kutatott időszakban a rozsnyói püspök szabad rendelkezése alatt állt a település.

A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780-1918

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 079 3

A mai kelet-közép-európai nemzeti társadalmak történeti fejlődésében meghatározó szerepet játszottak a „hosszú 19. század" nemzetépítő nacionalizmusai, melyek fokozatosan átalakították a Baltikumtól az Adriáig nyúló soknemzetiségű „köztes" régiót. A magyarországi nemzetiségi elitek a modern polgári nemzetté válás alternatívája mellett tették le voksukat. A korszak többi nem magyar mozgalmához hasonlóan a 2-2,5 milliós szlovák nemzetiség társadalmának képviselői is az egységes szlovák irodalmi nyelv megteremtésének, az autonóm nemzeti tér kijelölésének és a soknyelvű Magyarországon belüli nemzeti egyenjogúság megteremtésének igényével léptek fel. A 19. századi modern szlovák nemzetépítő nacionalizmust ugyanakkor számos eredeti sajátosság jellemezte. Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei legújabb kötetének tanulmányai ennek a magyarországi politikai, társadalmi kontextusát vizsgálják, s a közös történelem kulcsfontosságú elágazódásának elemzéséhez, értelmezéséhez és értékeléséhez nyújtanak támpontokat.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szarka-a-modern-szlovak-nacionalizmus-evszazada-1780-1918//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave