Szarka László (szerk.)

A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780-1918

Párhuzamos nemzetépítés a multietnikus Magyar Királyságban


Szlovák vándoriparosok és -kereskedők Magyarországon

A felvidéki drótosok a vándorlási körzet alapján három csoportba sorolhatók. Egy részük csak a szlovákok lakta vidéken vándorolt, mások az Osztrák–Magyar Monarchia területére jártak. A legügyesebbek a távoli országokat keresték fel, sőt a tengerentúlra is eljutottak.186 A vándoriparos falvak lakói „felosztották” maguk között a világot. Ebből Magyarországra főként három fontos drótosfaluból (Nagyróna, Nagykotessó [Veľká Kotešová] és Hosszúmező [Dlhé Pole]) jártak. Magyarországi munkájukat megkönnyítette a földrajzi közelség és a magyar állampolgárság. A magyar Alföldre, Dunántúlra minden nehézség nélkül eljutottak, az új környezethez való alkalmazkodásukat pedig megkönnyítette a magyar nyelv részleges ismerete, amit falujuk iskolájában tanultak. A drótos vállalkozók Magyarországon 16 műhelyt és négy nagy manufaktúrát alapítottak, amelyek az első világháborúig prosperáltak.

A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780-1918

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 079 3

A mai kelet-közép-európai nemzeti társadalmak történeti fejlődésében meghatározó szerepet játszottak a „hosszú 19. század" nemzetépítő nacionalizmusai, melyek fokozatosan átalakították a Baltikumtól az Adriáig nyúló soknemzetiségű „köztes" régiót. A magyarországi nemzetiségi elitek a modern polgári nemzetté válás alternatívája mellett tették le voksukat. A korszak többi nem magyar mozgalmához hasonlóan a 2-2,5 milliós szlovák nemzetiség társadalmának képviselői is az egységes szlovák irodalmi nyelv megteremtésének, az autonóm nemzeti tér kijelölésének és a soknyelvű Magyarországon belüli nemzeti egyenjogúság megteremtésének igényével léptek fel. A 19. századi modern szlovák nemzetépítő nacionalizmust ugyanakkor számos eredeti sajátosság jellemezte. Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei legújabb kötetének tanulmányai ennek a magyarországi politikai, társadalmi kontextusát vizsgálják, s a közös történelem kulcsfontosságú elágazódásának elemzéséhez, értelmezéséhez és értékeléséhez nyújtanak támpontokat.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szarka-a-modern-szlovak-nacionalizmus-evszazada-1780-1918//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave