Márkus Attila

Neurológia

Pszichológia szakos hallgatók számára


Piramispálya (tract. corticospinalis és corticobulbaris)

A piramispálya a cortexből indul, és a gerincvelőben végződik, egyoldali pálya, kb. 1 millió rostból áll. Rostjainak kb. egyharmada származik a Br. 4-es áreából, egyharmada a Br. 6-ból, a többi a Br. 3, 1, 2-ből (érzőkéregből) és a Br. 5-ből (35. ábra). (A corticospinalis pályának kb. 3%-a származik a Br. 4 área óriás piramidális sejtjeiből, a Betz-sejtekből.) A szomatotópiásan elrendeződött rostok a capsula interna hátsó szárában (közel a térdi területhez), majd a mesencephalonban a crus cerebri középső részén haladnak, a pálya a ponsban kötegekre oszlik, és a nyúltvelő alsó részén rostjainak kb. 90%-a kereszteződik. A kereszteződés helyén makroszkopikusan is látható két kiemelkedés (piramis), innen származik a pálya elnevezése. A piramispálya kollaterálisokat ad a bazális ggl.-okhoz, a thalamus nucleusaihoz, a nucl. ruberhoz és az agytörzs FR-ához. A gerincvelőben az oldalsó köteg hátsó részében halad, mint tract. corticospinalis lateralis (cruciatus). A nem kereszteződött rostok az elülső kötegben, a tract. corticospinalis anteriort (directus) alkotják, amelynek neuritjei átkereszteződnek a gerincvelői átkapcsolódás szintjén.

Neurológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 733 3

A könyv elsősorban pszichológia szakos egyetemi hallgatók számára készült, de a klinikai pszichológia iránt érdeklődők, illetve ezen a területen dolgozó szakemberek is haszonnal forgathatják. Sajátos szempontok határozták meg a könyv felépítését, ilyen az egyetemi oktatás alapozó tárgyai által nyújtott ismeretek, illetve a klinikai pszichológia fontosabb vizsgálódási és érdeklődési területeinek figyelembevétele. A hagyományos neurológia néhány fejezetét (gerincvelő-, perifériás idegrendszeri és izombetegségek) a könyv nem tárgyalja, de valamivel nagyobb hangsúlyt helyez a neuropszichológiai és a kognitív vonatkozásokra.

A könyv két nagy egysége: az általános rész és a neurológiai kórképek. Az általános rész két fejezetcsoportra tagolódik. Az első a neuroanatómiai ismereteket, valamint az idegrendszer alapműködéseit biztosító rendszereket (elsősorban a mozgatórendszert, valamint az érzőkört) és azok kóros működéseit, a második a lebenyek funkcióinak és a humánspecifikus megismerés bázisképességeinek (beszéd, olvasás, írás, számolás) diszfunkcióit, valamint a tudatzavarok kérdéskörét tárgyalja. A részletes neurológia részben a klinikai kórképek szerepelnek.

A melléklet, a pszichológiai és neuropszichológiai tesztek rövid ismertetése azzal a szándékkal készült, hogy tájékoztatást nyújtson a neurológiai betegek pszichológiai vizsgálatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/markus-neurologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave