Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat laboratóriumi segédlet


1.5. Hővezetés

A hővezetés az a folyamat, amelynek révén a hő egy adott közegben a nagyobb hőmérsékletű helyről a kisebbre eljut. A hővezetés lényegében a mozgási energia továbbadása, melynek lehetséges közvetítő részecskéi a fononok és elektronok. Fononoknak nevezzük a szilárdtest-fizikában a szilárdtesteket felépítő atomok kollektív rezgéseit leíró kvázirészecskéket. A fononokat rugalmas közegek rezgési módusainak kvantummechanikai jellemzésére alkalmazzuk.

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat laboratóriumi segédlet

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 184 4

Az Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat laboratóriumi segédlet segítséget kíván nyújtani a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara gépészmérnöki alapszakának hallgatói részére az Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat tantárgy keretén belül elvégzendő laboratóriumi mérésekre történő sikeres és hatékony felkészüléshez. A segédlet érinti a tantárgy összes laboratóriumi gyakorlatát, így betekintést nyújt a fémek alapvető fizikai és mechanikai tulajdonságaiba, a szakítóvizsgálatokba, a keménységmérésekbe, a mikroszkópi vizsgálatokba, az állapottényezők hatásaiba és az újrakristályosodás, valamint a kiválásos keményítés folyamataiba.

Hivatkozás: https://mersz.hu/anyagszerkezettan-es-anyagvizsgalat-laboratoriumi-segedlet//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave