Ihász Ferenc

Egészségnevelés

Egészségmegőrzés – prevenció – a terhelésélettan alapjai


Terheléses vizsgálatok preventív szerepe szabadjáték közben és laboratóriumi körülmények között (IHÁSZ FERENC)

A magyar középkorú lakosság egészségi állapota, keringési rendszerének terhelhetősége számos szempontból aggodalomra ad okot. (1) Köztudott evidenciaként kell kezelnünk, hogy a testösszetétel és a keringési rendszer szoros korrelációban vannak egymással. Tehát a megnövekedett zsírtömeg (kiváltképp a hasüregi zsírfelszín) és az aktuális teljesítmény egymást jelentősen befolyásolják. (2) Komoly problémaként kell kezelnünk a magas nyugalmi szisztolés vérnyomás pervalenciáját, ami személyre tervezett fizikai aktivitással jó eséllyel kezelhető. (3) Végül komoly figyelmet kell fordítani az egyre gyakoribb, a középkorú férfiak hirtelen halálával végződő eseményekre. Ezek külön-külön is, együtt pedig jelentős feladatot jelentenek a fiziológiával foglalkozó szakemberek számára. Számos önszerveződő csoport (főleg férfiak) végez fizikai aktivitást szabadidejében. A tevékenységek döntő többsége a labdajáték valamelyik formája. A közös játék, illetve a játék jellegéből fakadó öröm garancia a motiváció megtartására. Sokszor elnyomja a nagy iramú futások indikálta extrém pulzusemelkedéssel járó fáradságot egy sikeres csel, egy tetszetős átadás vagy éppen a gól öröme. Ez egyik oldalról rendben van, míg más szempontból számos veszélyt rejt. A fent említett okok arra ösztönöznek bennünket, hogy vizsgáljuk, mi is történik játék közben, hogyan változik a pulzus a játék „hevében”.

Egészségnevelés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 179 0

A könyv három fejezetből áll. A fejezetek első látásra önálló tartalommal bírnak, de a kapcsolat közöttük kifejezetten szoros. Ezt a tartalmi összetartozást jeleníti meg a könyv címe is (Egészségnevelés). Az első fejezet (Egészségmegőrzés) általános képet ad Magyarország, Európa és a világ demográfiai jellemzőiről, definiálja az egészség fogalmát, és elemzi az egészséget befolyásoló tényezőket.

A második fejezetben (Prevenció) a prevenció szerepe, jelentősége, gyakorlati elemei (amelyek az életmód során válnak igazán hasznossá) jelennek meg úgy, hogy azok már megoldási javaslatokat adnak az életminőség megtartásában.

A harmadik fejezet (A terhelésélettan alapjai) kifejezetten a versenysporttal kapcsolatos ismereteket tartalmazza: nevezetesen hogyan lehet pontosan tervezni fizikai aktivitást, mért adatok elemzésével, egyénre "szabva". A második és a harmadik fejezet saját kutatások eredményei alapján készült.

A mű 178 színes, saját szerkesztésű ábrát tartalmaz, az irodalmi hivatkozások száma meghaladja a 350-et. A könyv eredetileg egyetemi hallgatóknak készült, akik döntően az élettudományokban és azon belül is a sporttudományban kívánnak mélyebb ismereteket szerezni. A harmadik fejezet talán az egyetlen alkalmazott terhelésélettani alapismereteket tartalmazó magyar nyelvű dokumentum.

Hivatkozás: https://mersz.hu/ihasz-egeszsegneveles//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave