Ihász Ferenc

Egészségnevelés

Egészségmegőrzés – prevenció – a terhelésélettan alapjai


Fogalmi meghatározások

Az „agilitás” latin eredetű szó, jelentése: serénység, ügyesség, élelmesség, életrevalóság, gyorsaság, mozgékonyság [3]. Az évek során azonban a sportterminológiában jelentése leszűkült a köznapi értelmezéséhez képest. Elsősorban a nyílt mozgáskészségű sportágakra jellemző. Megfigyelhető egyrészt a labdajátékokban (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda, tenisz, jégkorong, vízilabda stb.), valamint a különböző küzdősportokban (vívás, ökölvívás, birkózás, judo stb.). A modern labdarúgásban egyenesen az agilitást tartják az eredményesség legfontosabb zálogának. A szakirodalomban számos definíció megtalálható az agilitásról, nincsen egységes elfogadott meghatározása. Az agilitás elemzésekor a szerzők megegyeznek abban, hogy mozgékonyságról akkor beszélünk, ha a test mozgásiránya megváltozik, nagy (vagy maximális) sebességgel végzett irányváltoztatást hajt végre [4]. Gyakori ezenkívül még a gyors megindulás, megállás [5], robbanékonyság [6] kifejezés is, ami az agilitás kapcsán említésre kerül. Sheppard és Young (2006) az agilitást az alábbi definícióval határozza meg: „Az agilitás egy olyan gyors testmozgás, amely sebesség- és irányváltoztatással jár egy inger hatására.”

Egészségnevelés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 179 0

A könyv három fejezetből áll. A fejezetek első látásra önálló tartalommal bírnak, de a kapcsolat közöttük kifejezetten szoros. Ezt a tartalmi összetartozást jeleníti meg a könyv címe is (Egészségnevelés). Az első fejezet (Egészségmegőrzés) általános képet ad Magyarország, Európa és a világ demográfiai jellemzőiről, definiálja az egészség fogalmát, és elemzi az egészséget befolyásoló tényezőket.

A második fejezetben (Prevenció) a prevenció szerepe, jelentősége, gyakorlati elemei (amelyek az életmód során válnak igazán hasznossá) jelennek meg úgy, hogy azok már megoldási javaslatokat adnak az életminőség megtartásában.

A harmadik fejezet (A terhelésélettan alapjai) kifejezetten a versenysporttal kapcsolatos ismereteket tartalmazza: nevezetesen hogyan lehet pontosan tervezni fizikai aktivitást, mért adatok elemzésével, egyénre "szabva". A második és a harmadik fejezet saját kutatások eredményei alapján készült.

A mű 178 színes, saját szerkesztésű ábrát tartalmaz, az irodalmi hivatkozások száma meghaladja a 350-et. A könyv eredetileg egyetemi hallgatóknak készült, akik döntően az élettudományokban és azon belül is a sporttudományban kívánnak mélyebb ismereteket szerezni. A harmadik fejezet talán az egyetlen alkalmazott terhelésélettani alapismereteket tartalmazó magyar nyelvű dokumentum.

Hivatkozás: https://mersz.hu/ihasz-egeszsegneveles//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave