Ihász Ferenc

Egészségnevelés

Egészségmegőrzés – prevenció – a terhelésélettan alapjai


Relatív (testtömegre vonatkoztatott) maximális oxigénfelvétel (RVO2max) (ml×kg-1×min-1)

A maximális oxigénfelvétel, azaz a teljes kifáradásig tartó (ún. vitamaxima-) terhelés során mért egyik legfontosabb jellemző, amely az aerob metabolizmus lényeges indikátora (31. ábra). Az aerob teljesítmény, a német fordításból eredően = aerob kapacitás. Ez utóbbi elnevezés félrevezető, mert a magyarban a kapacitás mindig határértéket jelent, a maximális oxigénfelvétel pedig kisebb-nagyobb mértékben fejleszthető. A VO2max és a fejleszthetőségének genetikai meghatározottsága szignifikáns. Limitáló faktorai közé tartozik a szív összehúzódási képessége. A terhelés maximumán mérhető abszolút (l×min-1) vagy relatív aerob teljesítmény (ml×kg-1×min-1) humánbiológiai szempontból értékes mutató. Általában igaz az a megállapítás, hogy a jó vagy a kiemelkedő fizikai teljesítményhez átlagon felüli oxigénfelvétel társul, de az már közel sem biztos, hogy kiváló oxigénfelvétel esetén a fizikai teljesítmény is kiemelkedő vagy éppen csak jó [36]. Nieman szemléletesen bizonyítja, hogy a gyermekek és a felnőttek oxigénfelhasználásának gazdaságossága (nem az oxigénkihasználási %, vagyis az FO2) sok más hatás következtében akár jelentősen is különböző lehet [37, 44].

Egészségnevelés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 179 0

A könyv három fejezetből áll. A fejezetek első látásra önálló tartalommal bírnak, de a kapcsolat közöttük kifejezetten szoros. Ezt a tartalmi összetartozást jeleníti meg a könyv címe is (Egészségnevelés). Az első fejezet (Egészségmegőrzés) általános képet ad Magyarország, Európa és a világ demográfiai jellemzőiről, definiálja az egészség fogalmát, és elemzi az egészséget befolyásoló tényezőket.

A második fejezetben (Prevenció) a prevenció szerepe, jelentősége, gyakorlati elemei (amelyek az életmód során válnak igazán hasznossá) jelennek meg úgy, hogy azok már megoldási javaslatokat adnak az életminőség megtartásában.

A harmadik fejezet (A terhelésélettan alapjai) kifejezetten a versenysporttal kapcsolatos ismereteket tartalmazza: nevezetesen hogyan lehet pontosan tervezni fizikai aktivitást, mért adatok elemzésével, egyénre "szabva". A második és a harmadik fejezet saját kutatások eredményei alapján készült.

A mű 178 színes, saját szerkesztésű ábrát tartalmaz, az irodalmi hivatkozások száma meghaladja a 350-et. A könyv eredetileg egyetemi hallgatóknak készült, akik döntően az élettudományokban és azon belül is a sporttudományban kívánnak mélyebb ismereteket szerezni. A harmadik fejezet talán az egyetlen alkalmazott terhelésélettani alapismereteket tartalmazó magyar nyelvű dokumentum.

Hivatkozás: https://mersz.hu/ihasz-egeszsegneveles//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave