Ihász Ferenc

Egészségnevelés

Egészségmegőrzés – prevenció – a terhelésélettan alapjai


Teljes válási arányszám

A házasságok stabilitását leggyakrabban a válások előfordulásával méri a demográfia. A 1970-es években közel 24 ezer bontóperi végzéssel találkozhattunk. Ezek száma az 1980-as évek második felében tovább nőtt, évi csaknem 30 ezer bontóperi végzéssel. Az 1990-es években, majd az ezredfordulón érte el a legmagasabb szintet 55 ezer hivatalosan megszakadt házassággal. Enyhén emelkedő trend figyelhető meg évenkénti ingadozásokkal. Az elmúlt öt évben pedig lényegében változatlan maradt a válások száma, éves szinten átlagosan 60 ezer. Fontos tudni, hogy a válások abszolút számának alakulása ma már nem igazán mértékadó mutatója a házasságok stabilitásának. Sok volt a házasságkötés, sok volt a válás is, de mert az elmúlt évtizedben – különösen a fiatalok körében – visszaesett a házasodási kedv és a házasságban élő népesség aránya, a válások abszolút száma sem emelkedik. Tisztább képet kapunk tehát, ha a helyzet jellemzésére teljes válási arányszámot alkalmazunk. Ez a mutató a házasságtartam szerinti válások kumulált gyakoriságát méri.

Egészségnevelés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 179 0

A könyv három fejezetből áll. A fejezetek első látásra önálló tartalommal bírnak, de a kapcsolat közöttük kifejezetten szoros. Ezt a tartalmi összetartozást jeleníti meg a könyv címe is (Egészségnevelés). Az első fejezet (Egészségmegőrzés) általános képet ad Magyarország, Európa és a világ demográfiai jellemzőiről, definiálja az egészség fogalmát, és elemzi az egészséget befolyásoló tényezőket.

A második fejezetben (Prevenció) a prevenció szerepe, jelentősége, gyakorlati elemei (amelyek az életmód során válnak igazán hasznossá) jelennek meg úgy, hogy azok már megoldási javaslatokat adnak az életminőség megtartásában.

A harmadik fejezet (A terhelésélettan alapjai) kifejezetten a versenysporttal kapcsolatos ismereteket tartalmazza: nevezetesen hogyan lehet pontosan tervezni fizikai aktivitást, mért adatok elemzésével, egyénre "szabva". A második és a harmadik fejezet saját kutatások eredményei alapján készült.

A mű 178 színes, saját szerkesztésű ábrát tartalmaz, az irodalmi hivatkozások száma meghaladja a 350-et. A könyv eredetileg egyetemi hallgatóknak készült, akik döntően az élettudományokban és azon belül is a sporttudományban kívánnak mélyebb ismereteket szerezni. A harmadik fejezet talán az egyetlen alkalmazott terhelésélettani alapismereteket tartalmazó magyar nyelvű dokumentum.

Hivatkozás: https://mersz.hu/ihasz-egeszsegneveles//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave