Ihász Ferenc

Egészségnevelés

Egészségmegőrzés – prevenció – a terhelésélettan alapjai


A demográfiai változások tehetetlensége

A társadalmak modernizációs folyamatai sokféle és részben ellentmondásosnak tűnő módon befolyásolják a családi viszonyokat Európában. Míg például a családjog néhány fontos alapeleme az Európai Unió tagállamaiban egységessé válik, és a jelentős családdemográfiai változások Európa országaiban egyre növekvő mértékben hasonlítanak egymáshoz, addig más téren továbbra is jelentős különbségek állnak fenn. Különösen erős eltérések figyelhetők meg Európában a nemi szerepek és a családi élet normatív eszményképei esetében. Így mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy Európában évtizedek óta a családi viszonyok széttartó változásának vagyunk tanúi. Ide tartozik mindenekelőtt Európa nagy részén (1) a családalapítás időpontjának későbbre halasztása, (2) a házasságkötési hajlandóság csökkenése, (3) a születések gyakoriságának visszaesése és (4) a három- vagy többgyerekes családok ritkább előfordulása. Ezek mellett a demográfiai jelenségek mellett egyébb hasonlóságok figyelhetők meg más szinteken. Ilyen értelemben említhető a szülővé válás motivációjának nagymértékű változása.

Egészségnevelés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 179 0

A könyv három fejezetből áll. A fejezetek első látásra önálló tartalommal bírnak, de a kapcsolat közöttük kifejezetten szoros. Ezt a tartalmi összetartozást jeleníti meg a könyv címe is (Egészségnevelés). Az első fejezet (Egészségmegőrzés) általános képet ad Magyarország, Európa és a világ demográfiai jellemzőiről, definiálja az egészség fogalmát, és elemzi az egészséget befolyásoló tényezőket.

A második fejezetben (Prevenció) a prevenció szerepe, jelentősége, gyakorlati elemei (amelyek az életmód során válnak igazán hasznossá) jelennek meg úgy, hogy azok már megoldási javaslatokat adnak az életminőség megtartásában.

A harmadik fejezet (A terhelésélettan alapjai) kifejezetten a versenysporttal kapcsolatos ismereteket tartalmazza: nevezetesen hogyan lehet pontosan tervezni fizikai aktivitást, mért adatok elemzésével, egyénre "szabva". A második és a harmadik fejezet saját kutatások eredményei alapján készült.

A mű 178 színes, saját szerkesztésű ábrát tartalmaz, az irodalmi hivatkozások száma meghaladja a 350-et. A könyv eredetileg egyetemi hallgatóknak készült, akik döntően az élettudományokban és azon belül is a sporttudományban kívánnak mélyebb ismereteket szerezni. A harmadik fejezet talán az egyetlen alkalmazott terhelésélettani alapismereteket tartalmazó magyar nyelvű dokumentum.

Hivatkozás: https://mersz.hu/ihasz-egeszsegneveles//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave