Ihász Ferenc

Egészségnevelés

Egészségmegőrzés – prevenció – a terhelésélettan alapjai


Az egészségi állapot szubjektív értékelése

Az egészségi állapot önértékelése a halandóság egyik legjobb előrejelzője. Ennél a mutatónál csak az életkor mutatkozik erősebbnek [36, 37]. Az egészségi állapot szubjektív megítélése éppen ezért az egyik leggyakrabban használt mérési módszer az egészségszociológiai vizsgálatokban. Az egészségi állapot önértékelésének validitását főként az orvosok illetik kritikával. A kritika alapja a szubjektivitás és annak megbízhatatlansága (ellentétben az orvos által felállított diagnózissal) a pontos tervezés szempontjából. Másfelől azonban a szubjektivitása jelenti az előnyét, mivel az egészség egyéb mérési módokkal nem mérhető személyes értékelését tükrözi, így nem szűkíti le az egészséget valamely – külső szakértők által meghatározott – specifikus dimenzióra.

Egészségnevelés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 179 0

A könyv három fejezetből áll. A fejezetek első látásra önálló tartalommal bírnak, de a kapcsolat közöttük kifejezetten szoros. Ezt a tartalmi összetartozást jeleníti meg a könyv címe is (Egészségnevelés). Az első fejezet (Egészségmegőrzés) általános képet ad Magyarország, Európa és a világ demográfiai jellemzőiről, definiálja az egészség fogalmát, és elemzi az egészséget befolyásoló tényezőket.

A második fejezetben (Prevenció) a prevenció szerepe, jelentősége, gyakorlati elemei (amelyek az életmód során válnak igazán hasznossá) jelennek meg úgy, hogy azok már megoldási javaslatokat adnak az életminőség megtartásában.

A harmadik fejezet (A terhelésélettan alapjai) kifejezetten a versenysporttal kapcsolatos ismereteket tartalmazza: nevezetesen hogyan lehet pontosan tervezni fizikai aktivitást, mért adatok elemzésével, egyénre "szabva". A második és a harmadik fejezet saját kutatások eredményei alapján készült.

A mű 178 színes, saját szerkesztésű ábrát tartalmaz, az irodalmi hivatkozások száma meghaladja a 350-et. A könyv eredetileg egyetemi hallgatóknak készült, akik döntően az élettudományokban és azon belül is a sporttudományban kívánnak mélyebb ismereteket szerezni. A harmadik fejezet talán az egyetlen alkalmazott terhelésélettani alapismereteket tartalmazó magyar nyelvű dokumentum.

Hivatkozás: https://mersz.hu/ihasz-egeszsegneveles//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave