Jernyei Kiss János

Barokk művészet Európában

egyetemi jegyzet művészettörténet szakirányos BA-hallgatók számára


A bodegón

A 17. század első évtizedeiben Sevilla, a népes kereskedőváros, Spanyolország egyik legjelentősebb kultúrközpontja is volt, ahol számos nagy hírű festő dolgozott. Velázquez itt kezdte pályafutását Fransisco Pacheco műhelyében, aki középszerű festő, de nagy műveltségű humanista volt, és a festészet mesterségén túl a klasszikus nyelvek és a klasszikus kultúra világába is bevezette növendékét. Velázquez Sevillában ismerkedett meg a bodegón műfajával, azokkal a zsánerképekkel, amelyek konyhai jeleneteket, étkező figurákat ábrázolnak. Korai képein ő is a hétköznapok egyszerű szereplőit, az otthonukban vagy a vendégfogadókban egyszerű vacsorájukat költő parasztokat és kisnemeseket, a piacon, a konyhában mindennapi dolgukat végző szolgálókat jelenítette meg. E műveinek realista szemlélete Caravaggio, illetve az észak-itáliai és a flamand zsánerfestők hatására más 17. század eleji sevillai festőknél is tapasztalható. A Velázquez képein ábrázolt jelenetek teljesen közhelyszerűek, előadásmódjuk azonban korántsem az: az emberi kapcsolatok iránti rendkívüli érzékenységével és azzal a képességével, ahogyan a látott dolgok lényegére tudott koncentrálni, az egyszerű emberek és tárgyak világát is hihetetlen méltósággal tudta megjeleníteni, s művei ugyanakkor a közvetlenség erejével is megérintik a nézőt.

Barokk művészet Európában

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 256 8

E jegyzet a művészettörténet szakirányos BA-hallgatók számára készült, kifejezetten a Bevezetés a barokk művészetbe című előadás kollokviumának segédanyagául szolgál. Mivel az egyetemes barokk művészetről megfelelő szakmai színvonalú összefoglalás utoljára 1985-ben jelent meg, időszerűnek látszott egy újabb munka megírása, amely képet nyújt a korszak legfontosabb művészeti központjairól, alkotóiról és irányzatairól. A szöveg Kelényi György könyvénél rövidebb terjedelmű, célja nem az, hogy teljes körű korszakelbeszélés nyújtson, hanem hogy elősegítse a bevezető jellegű kurzus szakmai műveltséganyagának és terminológiájának elsajátítását. Elsősorban művek bemutatása, elemzése áll a középpontjában, az alkotások formai és tartalmi jegyein, művészi problémáin keresztül jellemzi a korszak alkotóit, iskoláit. Mivel a művészeti világ legfontosabb jelenségeinek körvonalazására esik a fő hangsúly, kevés hely jutott a társadalmi folyamatoknak, a történelmi adatoknak. Néhány nagy alkotó esetében viszont életrajzi elemek is bekerültek a fejezetekbe, mivel ezek sokat elárulnak a művész társadalmi helyzetéről vagy arról a szerepről, amelyet önmaga, kortársai, illetve az utókor tulajdonított neki, így szerves részét alkotják Európa kulturális mítoszainak és a művészetről kialakított fogalmának. A jegyzet céljának tartja azt is, hogy bevezetést nyújtson az újabb művészettörténeti irodalomban fölvetett kérdésekbe. A fejezetekhez csatolt irodalomjegyzék az egyes témák klasszikus monografikus feldolgozásai mellett feltüntet néhány újabb tanulmányt és kiállítási katalógust, illetve a téma magyar nyelven elérhető irodalmát.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jernyei-kiss-barokk-muveszet-europaban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave