Arisztotelész

Lélekfilozófiai írások


Fennmaradt egy másik nézet is a lélekről, amely sokak szemében nem kevésbé hitelt érdemlő, mint az imént említettek bármelyike, és amely a közösen folytatott eszmecserék során is mintegy megvédelmezte magát bírái előtt. Ennek képviselői ugyanis valamiféle harmóniának mondják a lelket, mert szerintük a harmónia ellentétek vegyítése és összetétele, s a test is ellentétekből áll.78

Lélekfilozófiai írások

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 815 6

A Filozófiai írók Tára sorozaton belül induló Arisztotelész-összkiadás első kötete. A könyv két arisztotelészi iratot tartalmaz: A lélek (De anima) című háromkönyves művet és azt az értekezésgyűjteményt, amelyet Parva Naturalia címen tart számon a szakirodalom.

Hivatkozás: https://mersz.hu/arisztotelesz-lelekfilozofiai-irasok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave