Arisztotelész

Lélekfilozófiai írások


Annak, aki ezeknek a vizsgálatát el akarja végezni, mindegyikükről meg kell állapítania: mi az. Ezután ugyanígy meg kell vizsgálnia a velük összefüggő dolgokat és egyebeket.104Ha mindegyikükről meg kell mondanunk, hogy mi az, például hogy mi a gondolkodó- vagy az érzékelő- vagy a táplálkozóképesség, akkor előbb azt kell megállapítani, hogy mi a gondolkodás és az érzékelés. Definíciójuk szerint105ugyanis a működések és tevékenységek előbbre valóak a lehetőségeknél. Ha ez így van, s ha a tárgyakról, amelyekre vonatkoznak, még ezeknél is előbb kell elmélkednünk, akkor ugyanezen oknál fogva mindenekelőtt ezeket kell meghatároznunk, például a táplálékot, az érzékelhetőt és a gondolhatót.

Lélekfilozófiai írások

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 815 6

A Filozófiai írók Tára sorozaton belül induló Arisztotelész-összkiadás első kötete. A könyv két arisztotelészi iratot tartalmaz: A lélek (De anima) című háromkönyves művet és azt az értekezésgyűjteményt, amelyet Parva Naturalia címen tart számon a szakirodalom.

Hivatkozás: https://mersz.hu/arisztotelesz-lelekfilozofiai-irasok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave