Arisztotelész

Lélekfilozófiai írások


A természet egészére jellemző, hogy a dolgok minden egyes neme számára egyvalami az, ami anyagként szolgál – ez az, ami potenciálisan minden egyes dolog –, és más valami az okuk, mégpedig létrehozó okuk, mivel oly módon hoz létre mindeneket, ahogy a mesterség jár el anyagával; ezért szükségképpen a lélekben is megvannak ezek a különbségek.165

Lélekfilozófiai írások

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 815 6

A Filozófiai írók Tára sorozaton belül induló Arisztotelész-összkiadás első kötete. A könyv két arisztotelészi iratot tartalmaz: A lélek (De anima) című háromkönyves művet és azt az értekezésgyűjteményt, amelyet Parva Naturalia címen tart számon a szakirodalom.

Hivatkozás: https://mersz.hu/arisztotelesz-lelekfilozofiai-irasok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave