Arisztotelész

Lélekfilozófiai írások


Szükségszerű, hogy mindennek, ami csak él és lélekkel rendelkezik, legyen tápláló lelke a keletkezésétől a pusztulásáig. Mert ami keletkezik, annak szükségképpen gyarapodása, virágzása és fogyása is van, ez pedig táplálkozás nélkül lehetetlen. Szükséges tehát, hogy mindenben, ami növekszik és fogy, meglegyen a táplálkozóképesség. Az érzékelésnek azonban nem kell meglennie minden élőlényben; mert sem az egyszerű élőlények nem rendelkezhetnek tapintással, sem azok, amelyek nem fogadják be a formákat anyag nélkül. Az állatokban azonban szükséges, hogy meglegyen az érzékelés; és enélkül nem is lehet meg egyetlen állat sem,199ha a természet semmit sem alkot hiába. Minden természeti dolog ugyanis valamilyen cél végett van, vagy a cél végett létező dolog kísérőjelensége.

Lélekfilozófiai írások

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 815 6

A Filozófiai írók Tára sorozaton belül induló Arisztotelész-összkiadás első kötete. A könyv két arisztotelészi iratot tartalmaz: A lélek (De anima) című háromkönyves művet és azt az értekezésgyűjteményt, amelyet Parva Naturalia címen tart számon a szakirodalom.

Hivatkozás: https://mersz.hu/arisztotelesz-lelekfilozofiai-irasok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave