Csernák Gábor

Dinamika


Súlyos pörgettyű

A súlyos pörgettyű mozgásának csak azzal a speciális esetével foglalkozunk, amikor a testnek van szimmetriatengelye, és mind az S súlypont, mind a rögzített A pont rajta van ezen a tengelyen. Feltesszük, hogy a rögzített A pontra csak a nehézségi erőnek van nyomatéka, a súrlódástól pedig eltekintünk. A térben rögzített (xyz) koordináta-rendszer z tengelyét függőlegesen felfelé irányítjuk, a nehézségi erő ezzel a tengellyel párhuzamos a 3.68. ábrának megfelelően.

Dinamika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 059 924 5

A könyv a gépészmérnöki alapképzés tananyagán túlmutató részletességgel ismerteti a testek mozgásának törvényszerűségeit. A tételek, definíciók, magyarázatok mellett számos ábra és feladat segíti a leírtak megértését és gyakorlati alkalmazását. Bízom benne, hogy az olvasók nemcsak a mozgással kapcsolatos feladatok megoldását sajátíthatják el a kötetből, hanem azt is megértik, hogy az alkalmazások mögött egy gondosan felépített, az évszázadok próbáját kiálló elmélet található, mely egyszerű feltevésekből kiindulva rendkívül bonyolult gyakorlati problémák megoldására szolgáltat hatékony módszereket.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csernak-dinamika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave